Τεύχος 7 (Νοέμβριος 1994)

Περιεχόμενα Επιστήμη και ορθολογικότητα. Τα αδιέξοδα του σχετικισμού στη σύγχρονη φιλοσοφία και κοινωνιολογία της επιστήμης Βούλα Τσινόρεμα Προβλήματα κατασκευής διαλεκτικών κατηγοριών στο ώριμο μαρξικό έργο Γιάννης Καραγιώργος Ο ατομικισμός στη σκέψη του Alexis de Tocqueville Σταύρος Κωνσταντακόπουλος Η επιστροφή του υποκειμένου στη σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία Γιώργος Χάλαρης Αναδρομή στη ρικαρντιανή επιστημολογική παράδοση Νίκος Κιντής

Όρια και σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού

Όρια και σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού : 5o Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 23-26 Νοεμβρίου 1994 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Π.Σούρλας, Ηθική, πολιτική και δημόσιος Λόγος. Σκέψεις πάνω στον Hobbes και στον Kant. K. Ψυ– χοπαίδης, Δημόσιος χώρος και κοινωνικοπολιτικές αξίες. Α. Κύρτσης, Εκσυγχρονισμός, θεσμικοί συμβιβασμοί και δημοσιότητα. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: Γ.Παπαδημητρίου, Η τριτενέργεια των ατομικών δικαιωμάτων σήμερα. Α.Μανιτάκης, Τα κοινωνικά δικαιώματα μεταξύ πολιτικής και ιδιωτικής κοινωνίας. Γ.Σωτηρέλης, Από την ελευθερία των ΜΜΕ στην ελευθερία έναντι των ΜΜΕ. Το συνταγματικό πρόβλημα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Α. Κοτζαμπάση, Το «ιδιωτικό και δημόσιο» ενδιαφέρον για το γάμο και την οικογένεια. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Φαρμακίδης, Η θεσμική (νομική) εφαρμογή των οικονομικών θεωριών. (Το… Continue reading

Μανόλης Αγγελίδης, Η γένεση του φιλελευθερισμου. Προβλήματα σύστασης του πολιτικού σε θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου: Thomas Hobbes-John Locke, 1994

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η μεθοδική ανακατασκευή δύο υποδειγμάτων πολιτικής θεωριας στην παράδοση της θεωρίας του κοινωνικού συμβολαίου. Μέσω αυτής της ανακατασκευής επιχειρείται να εντοπιστούν οι κοινές τους επιστημολογικές προϋποθέσεις, οι οποίες περιέχονται στην τυπική για τη θεωρία του κοι- νωνικού συμβολαίου «ερμηνευτική ανθρωπόλογία», ως έρευνας για τη φύση του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτής της ανθρωπολογίας η φύση του ανθρώπου κατασκευάζεται ως πλέγμα ορθολογικών (Λόγος) και ανορθολογικών (πάθη) στοιχείων, που προϋποτίθενται για την κατασκευή της δομής της ανθρώπινης πράξης σε αφαίρεση από ιστορικούς και κοινωνικούς προσδιορισμούς (φυσική κατάσταση). Στη θεωρία του T. Hobbes η δομή της ανθρώπινης πράξης κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε να προκρίνεται ως ουσιώδης δεσμός μεταξύ των δρώντων σε φυσική κατάσταση ο αιτιακός δεσμός. Σε αυτό το… Continue reading

Διονύσης Δρόσος, Αγορά και κράτος στον A.Smith. Κριτική στην αναδρομική θεμελίωση του νεοφιλελευθερισμού, 1994

Η μελέτη επιχειρεί να καταδείξει ότι η τεκμηρίωση των νεο-φιλελεύθερων απόψεων βάσει επιχειρημάτων που ανατρέχουν στον A.Smith, αποτελεί εγχείρημα αναδρομής που πραγμα- τώνεται, όπως κάθε ιδεολογική ιδιοποίηση, με εκλεκτικό τρόπο – με εμφάσεις, αποσιωπήσεις και ανασυνθέσεις, που εν πολλοίς διαθλούν την προσοχή από τα συνολικά αιτούμενα της σμιθιανής σκέψης. Παρόμοιες απολογητικές αναγνώσεις απο- σπούν το αντικείμενό τους από το ιστορικό του περιβάλλον, με αποτέλεσμα να απαλείφουν «περιττές» ή «ενοχλητικές» διαστάσεις. Οι σκέψεις που εκτίθενται στο βιβλίο δεν αναφέρονται στα προβλήματα της εσωτερικής συνοχής και ανάπτυξης των νεο-φιλελεύθερων επιχειρημάτων καθεαυτών, αλλά στη μελέτη της προνομιακής και δηλωμένης πηγής τους – δηλαδή, του έργου του A.Smith. Υποστηρίζεται ότι ο κριτικός πλούτος της σκέψης του A. Smith παραμένει ανεκμετάλλευτος στο πλαίσιο της «στρατευμένης»… Continue reading

Διονύσης Γράβαρης, Εκπαίδευση και πολιτική οικονομία. Αρχές εκπαιδευτικής πολιτικής στους A.Smith, J.S.Mill και Α.Marshall, 1994

Οι πολιτικο-οικονομικές θεμελιώσεις τόσο της εν γένει εκπαιδευτικής λειτουργίας όσο και των επιμέρους αρχών της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στα έργα των A. Smith, J. S. Mill, και A. Marshall, είναι το αντικείμενο αυτής της μελέτης. Η διερεύνηση του έργου αυτών των τριών στοχαστών έχει ως σκοπό να δείξει ότι η κατανόηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και της εκπαιδευτικής πολιτικής προϋποθέτει την ανάπτυξη ουσιωδών πολιτικο- οικονομικών εννοιών, στο εσωτερικό των οποίων περικλείονται και αξιολογούνται οι αστικές πολιτικές σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η εν γένει εκπαιδευτική λειτουργία όσο και οι μορφές της εκπαιδευτικής πολιτικής τίθενται ως ενέργειες σχετικοποιητικές των συστατικών για τις νεωτερικές κοινωνίες «χωρισμών» και επομένως ως φέρουσες στοιχεία κοινωνικού συμφέροντος, στα οποία τονίζονται οι ηθικοπολιτικές αξίες της… Continue reading

Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), 4ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1994

Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967) : 4ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 24-27 Νοεμβρίου 1993 B. Κρεμμυδάς, Η Ελλάδα του 1945-1967: Το Ιστορικό Πλαίσιο. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ: Χ. Χατζηιωσήφ, Η Περίοδος της Ανασυγκρότησης 1945-1953 ως στιγμή της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Σ. Θωμαδάκης, Αδιέξοδα της Ανασυγκρότησης και Οικονομικοί Θεσμοί του Μεταπολεμικού Κράτους. Γ. Σταθάκης, Η Οικονομική Πολιτική των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 1949-1953: Σταθεροποίηση και Νομισματική Μεταρρύθμιση. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Δ. Σακκάς, Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Περιόδου 1947­1966 και η σχέση τους με τον ενδεικτικό προγραμματισμό. Γ. Λιοδάκης, Κοινωνικο θεωρητικές Βάσεις και Πρακτικές Οικονομικού Προγραμματισμού στην Ελλάδα κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο. Σ.Καραγιάννη/Α.Νικολάου, Βιομηχανική Πολιτική στις Πρώτες Μεταπολεμικές Δεκαετίες: Χωρικές και Κλαδικές… Continue reading

Σάκης Καράγιωργας, Μελέτες – Άρθρα – Ομιλίες, Τόμος 1ος , Άρθρα – Ομιλίες (1957-1969)

Αυτοβιογραφικό σημείωμα. · Ο σχηματισμός του εθνικού εισοδήματος και οι προσδιοριστικοί αυτού παράγοντες (Δυναμική ανάλυσις), 1957. · Πολιτική ελλειματικού προϋπολογισμού 1957. • Θεωρία της επιχειρήσεως, 1959. • Συστήματα Γενικής Οικονομικής Ισορροπίας και διακλαδική ανάλυσις, 1959. • Εν υπόδειγμα νομισματικής αναλύσεως (σε συνεργασία με Α. Λάζαρη), 1960. • Η εξίσωσις αποταμιεύσεως και επενδύσεως, 1962. • Οικονομική ανάλυσις του προβλήματος της διπλής φορολογίας των ξένων ιδιωτικών επενδύσεων, 1963. • Φορολογική πολιτική και οικονομική ανάπτυξις. Η ελληνική περίπτωσις, 1964. • Εκτιμήσεις επί του προϋπολογισμού 1965 και προτεινόμενα φορολογικά μέτρα, 1964. • Η πολιτική εισοδημάτων στην Ελλάδα. Διαπιστώσεις και προτάσεις, 1965. • Το ισοζύγιον πληρωμών: Σοβαρός περιορισμός δια την πραγματοποίησιν υψηλών ρυθμών αναπτύξεως, 1965. • Ο ρόλος του κράτους στην οικονομική ανάπτυξη, 1966. •… Continue reading

Σάκης Καράγιωργας, Μελέτες – Άρθρα – Ομιλίες, Τόμος 2ος , Άρθρα – Ομιλίες (1970-1974)

Τα κυριώτερα στοιχεία τα συνθέτοντα την σημερινήν οικονομίαν της Ελλάδος (σε συνεργασία με Δ.Κουλουριάνο), 1958. • Αναγκαίοι μεταρρυθμίσεις του ελληνικού φορολογικού συστήματος, εις Εισηγήσεις επί της μεταρρυθμίσεως του ελληνικού φορολογικού συστήματος {σε συνεργασία με T.Break, Α. Μιχαλάκη), 1967. • Η επίπτωσις των φόρων εν Ελλάδι, 1968. • Η επιταχυνόμενη απόσβεσις ως κίνητρον επενδύσεων εν Ελλάδι, (χ.χ.ε.) Περισσότερα

Σάκης Καράγιωργας, Μελέτες – Άρθρα – Ομιλίες, Τόμος 3ος , Άρθρα – Ομιλίες (1975-1985)

Απολογία στο Στρατοδικείο. · Οι οικονομικές συνέπειες της στρατιωτικής δικτατορίας, 1973. • The distribution of tax burden by income groups in Greece, 1973. • Taxation of foreign firms: Discriminative and allocative effects. • Taxation of foreign firms. A reply, 1974. • The distribution of the tax burden by income groups in Greece, 1977. • To Πανεπιστήμιο σήμερα, 1973. • Η οργάνωση της οικονομίας κατά το σχέδιο του Συντάγματος, 1975. • Η προνομιακή μεταχείριση του βιομηχανικού κεφαλαίου, 1976. • Το μπλοκ εξουσίας της Δεξιάς και ο Συνασπισμός των Αριστερών και Προοδευτικών Δυνάμεων, 1977. · Προτάσεις για ενιαίο φορέα Πανεπιστημιακών Δασκάλων (σε συνεργασία με Μ. Παπαθωμόπουλο, Δ.Ρόκο), 1977. • Πολιτική λιτότητας και εισοδηματικές ανισότητες, 1977. • Οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους στη… Continue reading

Τεύχος 6 (Μάιος 1994)

Περιεχόμενα Αντιλήψεις της φύσης στην οικονομική επιστήμη Μ. Σκούρτος Το πεδίο ιστορικότητας και η δυναμική της σύγχρονης πολιτικής: ατομικότητα και Ratio Στάθης Μπάλιας Αναγωγισμός και αξίες στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες Ιόλη Πατέλλη Επιχείρηση, επιχειρηματίας, κεφάλαιο. Τα όρια του μεθοδολογικού ατομισμού στις σύγχρονες θεωρήσεις της επιχείρησης Σταύρος Ιωαννίδης Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του παγκόσμιο καταμερισμού της εργασίας. Θεωρητικές υποθέσεις εξωτερικού εμπορίου και διεθνούς παραγωγής Αντώνης Γεωργόπουλος Η προσέγγιση της Ρύθμισης: Θεωρία της κρίσης ή κρίση της θεωρίας; Σ. Μαυρουδέας