Δημοκρατία και κρατικές πολιτικές στην Ελλάδα, 11ο Επιστημονικό Συνέδριο 2008

Δημοκρατία και κρατικές πολιτικές στην Ελλάδα : 11ο Επιστημονικό Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο 6-8 Νοεμβρίου 2008 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Ε. Παπαβλασόπουλος, Από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση: Μια κριτική προσέγγιση των μετασχηματισμών και των μετατοπίσεων στο ελληνικό πολιτικό σύστημα Α. Τάκης, Σύνταγμα και Δημοκρατία Β. Πατρώνης, Επαναξιολογώντας την οικονομική πολιτική της μεταπολιτευτικής περιόδου (1974-2004) ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Γ. Κατρούγκαλος, Η χειραγώγηση του δημόσιου χώρου μέσω συστημάτων παρακολούθησης Χ. Τσαϊτουρίδης, Ατομικές ρυθμίσεις με τυπικό νόμο και ο δικαστικός τους έλεγχος Χ. Παπαστυλιανός, Οι εγγυήσεις του Συντάγματος στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Ο ρόλος των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. Βλάχου, Περιβαλλοντική πολιτική: Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου Η. Δούλος/Ν. Κατσουλάκος, ελέτη αυτόνομου και διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος. Κριτική… Continue reading

Εργασία, πολιτική και εργατικά συνδικάτα στην Ελλάδα (1980-2004), 10ο Επιστημονικό Συνέδριο 2007

Εργασία και πολιτική : συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα, 1974-2004 : 10ο επιστημονικό συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 18-21 Μαίου 2005 Βάλια Αρανίτου, Ο εργατικός συνδικαλισμός ως παράγοντας ενίσχυσης των εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων Χρ. Βερναρδάκης/Κ. Μαυρέας/Β. Πατρώνης, Συνδικάτα και σχέσεις εκπροσώπησης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990-2004 Ηλ. Γαληνός, Ασκήσεις κοινωνικής εταιρικότητας στο ελληνικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων Δ. Ν. Γράβαρης, Εργατικά συνδικάτα και κρατική πολιτική Απ. Δεδουσόπουλος, Διαρθρωτικές αλλαγές και συνδικαλιστικό κίνημα Μιχ. Σπουρδαλάκης, Πολιτικά κόμμα και συνδικάτα. Βίοι παράλληλοι Θαν. Τσακίρης, Σχέσεις μεταξύ πολιτικών κομμάτων και συνδικαλιστικών παρατάξεων: Η περίπτωση των συλλόγων εργαζομένων σε κρατικές τράπεζες ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Ν. Καλτσόγια–Τουρναβίτη, Γυναίκες και συνδικαλισμός Γ. Κατρούγκαλος, Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο και το φάντασμα του ελληνικού κορπορατισμού… Continue reading

Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), 9ο Επιστημονικό Συνέδριο, 2004

Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα: 9ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειο Πανεπιστήμιο, 9-12 Απριλίου 2003 ΜΕΡΟΣ Ι: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΪΚΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ: Δ.Γράβαρης,Η πολιτική οικονομία των μορφών νομιμοποίησης. Από το λαϊκισμό στον τεχνοκρατικό εκσυγχρονισμό. Ν.Σεβαστάκης, Μετανεοτερικός λαϊκισμός στην Ελλάδα. Γ.Δαρεμάς, Ανα-χρονιστικός εκσυγχρονισμός και ελληνικές πολιτισμικές χρονοδομές. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Σ.Σακελλαρόπουλος,/Π.Σωτήρης, Μεταλλαγές του κομματικού φαινομένου και θωράκιση του πολιτικού επιπέδου απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα. Λ.Κωτσονόπουλος, Οργανωτικές και λειτουργικές μεταβολές των δυο σημαντικότερων πολιτικών κομμάτων της ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ: Α.Μοσχονάς, Επισημάνσεις για τη μεταβαλλόμενη λογική της ταξικής διάρθρωσης στην ελληνική κοινωνία. Δ.Κατσορίδας, Μεταβολές στην ταξική δομή: Η σύνθεση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ: Γ.Στασινόπουλος, Εκσυγχρονισμός, οικονομική… Continue reading

Ιδεολογικά ρεύματα και τάσεις της διανόησης στη σημερινή Ελλάδα, 8ο Επιστημονικό Συνέδριο, 2001

Ιδεολογικά ρεύματα και τάσεις της διανόησης στη σημερινή Ελλάδα : 8ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειο Πανεπιστήμιο, 28-31 Μαρτίου 2001 ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Κ. Ψυχοπαίδης, Το ανορθολογικό στοιχείο στη σύγχρονη ελληνική θεωρητική σκέψη. Στ. Δημητρίου, Το πρόβλημα των αξιών στην «Περιγραφική θεωρία της απόφασης» . Γ. Κουζέλης, Η γοητεία του κονστρουκτιβισμού: τι προσφέρει η νεότερη έκδοση του εμπειρισμού στους έλληνες κοινωνικούς επιστήμονες. Γ. Βαρουφάκης, Η υποχώρηση των ιδεών: Συμπεράσματα από τη βρετανική και αυστραλιανή εμπειρία με την «αξιολόγηση» του πανεπιστημιακού έργου. Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ: Μ. Ψημίτης/Ν. Σεβαστάκης, Ο «ισχνός» εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα. Όψεις της πολιτικο-θεσμικής πραγματικότητας και συγκρότηση της συλλογικής δράσης. Δ. Γράβαρης, Το αίτημα του πολιτικού εκσυγχρονισμού. Στοιχεία από τη λειτουργία… Continue reading

Δομές και σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα, 7ο Επιστημονικό Συνέδριο, 2000

Δομές και σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα : 7ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειο Πανεπιστήμιο, 21-24 Απριλίου 1999 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Γ.Χάλαρης/Κ.Ψυχοπαίδης, Δομές και σχέσεις εξουσίας: Προς αναζήτηση ενός πλαισίου ανάλυσης. Θ. Καλπαξής, Το παρελθόν ως εξουσία. Γ. Παπαδημητρίου, Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς την αναζήτηση μιας νέα θεσμικής ταυτότητας. Ι. Τσίγκανου, Εσωτερική και διεθνής δικαιοταξία: Ζητήματα επηρεασμού και υποταγής. ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Ι. Παπαδόπουλος, Ζητήματα σχετικά με το αστικό και πολιτικο στοιχείο στη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα. Σ. Μπάλιας, Δημοκρατία και Δίκαιο: Ανομικά φαινόμενα και εξουσιαστικές πρακτικές στον ελληνικό δημόσιο χώρο. Ν. Κατριβέσης, Η προβληματική της πατρωνίας-πελατείας και το πολιτικό πεδίο. Σ. Μακρής, Οι σχέσεις πολιτικής-στρατού στην εποχή της… Continue reading

Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός, 6ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1996

Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός : 6ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27-30 Νοεμβρίου 1996 ΑΝΕΡΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. Γ.Πετράκη, Κοινωνικός αποκλεισμός: παλαιές και νέες «αναγνώσεις» του προβλήματος. Μ. Στογιαννίδου, Κοινωνία της μη-εργασίας: έρρηξη της εργασίας ή κρίση νομιμοποίησης του καπιταλι­στικού κοινωνικού συμβολαίου. Δ.Γράβαρης/ Α.Δεδουσόπουλος, Ανεργία και μηχανισμοί νομιμοποίησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Γ.Βούλγαρης, Ιδιωτεία και ανισότητες. Η υποβαθμισμένη δημοκρατία ως μείζων μηχανισμός νομιμοποίησης των σύγχρονων κοινωνικών ανισοτήτων. Γ.Αμίτσης/ Γ.Κατρούγκαλος, Κανονιστικές διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Μ.Ψημίτης, Πολιτικοί μηχανισμοί για τη νομιμοποίηση και την εσωτερική διαφοροποίηση των κοινωνικών ανισοτήτων: Η περίπτωση της συσσωμάτωης των συμφερόντων. Π. Νούτσος, «Κοινωνικός αποκλεισμός» και «ανθρώπινα δικαιώματα». Ι. Παπαδόπουλος, Ηθικός δράστης και κοινωνικό κράτος πριν από την οριστική κατάλυσή του: η… Continue reading

Όρια και σχέσεις δημοσίου ιδιωτικού, 5ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1996

Όρια και σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού : 5o Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 23-26 Νοεμβρίου 1994 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Π.Σούρλας, Ηθική, πολιτική και δημόσιος Λόγος. Σκέψεις πάνω στον Hobbes και στον Kant. K. Ψυχοπαίδης, Δημόσιος χώρος και κοινωνικοπολιτικές αξίες. Α. Κύρτσης, Εκσυγχρονισμός, θεσμικοί συμβιβασμοί και δημοσιότητα. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: Γ.Παπαδημητρίου, Η τριτενέργεια των ατομικών δικαιωμάτων σήμερα. Α.Μανιτάκης, Τα κοινωνικά δικαιώματα μεταξύ πολιτικής και ιδιωτικής κοινωνίας. Γ.Σωτηρέλης, Από την ελευθερία των ΜΜΕ στην ελευθερία έναντι των ΜΜΕ. Το συνταγματικό πρόβλημα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Α. Κοτζαμπάση, Το «ιδιωτικό και δημόσιο» ενδιαφέρον για το γάμο και την οικογένεια. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Φαρμακίδης, Η θεσμική (νομική) εφαρμογή των οικονομικών θεωριών. (Το δίκαιο… Continue reading

Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), 4ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1994

Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967) : 4ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 24-27 Νοεμβρίου 1993 B. Κρεμμυδάς, Η Ελλάδα του 1945-1967: Το Ιστορικό Πλαίσιο. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ: Χ. Χατζηιωσήφ, Η Περίοδος της Ανασυγκρότησης 1945-1953 ως στιγμή της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Σ. Θωμαδάκης, Αδιέξοδα της Ανασυγκρότησης και Οικονομικοί Θεσμοί του Μεταπολεμικού Κράτους. Γ. Σταθάκης, Η Οικονομική Πολιτική των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 1949-1953: Σταθεροποίηση και Νομισματική Μεταρρύθμιση. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Δ. Σακκάς, Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Περιόδου 1947­1966 και η σχέση τους με τον ενδεικτικό προγραμματισμό. Γ. Λιοδάκης, Κοινωνικο θεωρητικές Βάσεις και Πρακτικές Οικονομικού Προγραμματισμού στην Ελλάδα κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο. Σ.Καραγιάννη/Α.Νικολάου, Βιομηχανική Πολιτική στις Πρώτες Μεταπολεμικές Δεκαετίες: Χωρικές και Κλαδικές… Continue reading

Διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήμερα, 3ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1993

Διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήμερα : 3ο Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειο Πανεπιστήμιο, 27-29 Νοεμβρίου 1991 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι: Γ. Κουζέλης, Η Διαλεκτική της Αναγνώρισης στην Κοινωνική Πολιτική. Τάσεις και Αντιφάσεις στη Σχέση Πολίτη – Κράτους Πρόνοιας. Δ. Γράβαρης, Η Έννοια της Κοινωνικής Πολιτικής στη Νεοκλασική Οικονομική Θεωρία. Β. Γεωργιάδου, Το Στοιχείο της «Αρωγής» στη «Νέα Κοινωνική Πολιτική». Μια Κριτική Παρουσίαση του «Πρωτογενούς Συστήματος Ασφαλείας». Π. Καμπανάς, Θεωρία του Φθίνοντος Κράτους Ευημερίας. Χ. Ναξάκης, Προς Ένα Κοινωνικά Εγγυημένο Ισόβιο Εισόδημα. ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΙ: Γ. Σολδάτος, Ο Πολιτικός Οικονομικός Κύ-κλος και το Κράτος Πρόνοιας. Γ. Χάνδανος, Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνικές Ανάγκες. Μ. Χλέτσος, Ανάλυση της Κρίσης του ΚράτουςΠρόνοιας ως Κρίση Οργάνωσης του Κοινωνικού. Α. Μοσχονάς, Υπερεθνικό… Continue reading

Το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σήμερα. Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις, 2ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1991

2o Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 1990 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ε.Καψωμένος, Κοινωνικές Διαστάσεις του Θεσμικού Προβλήματος των ΑΕΙ. Μ.Αντωνοπούλου, Η Κρίση των ΑΕΙ. Κρίση Θεσμική και Κοινωνική. Ν.Χρόνης, Το Πανεπιστήμιον Αγωνιζόμενον. Β.Κρεμμυδάς, Κοινωνία και Παιδεία: Χαρακτηριστικά μιας Πανεπιστημιακής Πολιτικής. Δ.Ρόκος, Όψεις των Κρατικών Πολιτικών για την Παν/μιακή Παιδεία και Έρευνα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Κριτική Προσέγγιση, Τάσεις και Προοπτικές. Ν.Καλτσόγια, Η Έννοια της Αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων και τα Όρια της Κρατικής Παρέμβασης. Γ.Παπαδημητρίου, Το Σύνταγμα και η Ίδρυση μη Κρατικών Πανεπι­στημίων. Χ.Ναξάκης, Η Νέα Σχέση Πανεπιστημίου-Επιχειρήσεων και Κράτους. Η Παραγωγή Άϋλων Εμπορευμάτων. Μ.Χλέτσος, Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Συνύπαρξη ή Αντιπαράταξη. Θ. Γεωργακόπουλος, Προβλήματα Χρηματοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα…. Continue reading

Οι λειτουργίες του κράτους σε περίοδο κρίσης. Θεωρία και ελληνική εμπειρία, 1ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1990

1ο Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 4-6 Οκτωβρίου 1989 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Κ. Ψυχοπαίδης, Κρίση Θεωρίας στις Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες, Μαν. Αγγελίδης, Κρίση Κοινωνικών Πολιτικών: Ζητήματα Αναπροσδιορισμού Πλαισίων Κοινωνικών ∆ικαιωμάτων. ∆. Γράβαρης, Κρίση Θεωρίας και Κρίση του Κοινωνικού Κράτους: Τάσεις και Προβλήματα σε Σύγχρονες Θεωρίες περί Κοινωνικού Κράτους. Μ.Θ.Χλέτσος, Μια ∆ιαφορετική Αντίληψη για τη Σχέση Ανάμεσα στο Κράτος και την Κοινωνία. Β.Φιοραβάντες, Στοιχεία μιας Σύγχρονης Κριτικής Θεώρησης για το Κράτος. Σπ.Παπασπηλιόπουλος: Κράτος, Λαός, ∆ημοκρατία. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: I. Σαμαράς, Η Αντικειμενική Αναγκαιότητα των Οικονομικών Λειτουργιών του Κράτους. Γ. Σταμάτης, Οι ∆εδηλωμένοι και οι Πραγματικοί Στόχοι της Κρατικής ∆ιαχείρισης της Οικονομικής Κρίσης. Μ. Ψαλιδόπουλος, Σύγχρονες Ερμηνείες της Κρίσης του 1929: Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας. Σ. Ιωαννίδης,… Continue reading