Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός

Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός : 6ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27-30 Νοεμβρίου 1996 ΑΝΕΡΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. Γ.Πετράκη, Κοινωνικός αποκλεισμός: παλαιές και νέες «αναγνώσεις» του προβλήματος. Μ. Στογιαννίδου, Κοινωνία της μη-εργασίας: έρρηξη της εργασίας ή κρίση νομιμοποίησης του καπιταλι­στικού κοινωνικού συμβολαίου. Δ.Γράβαρης/ Α.Δεδουσόπουλος, Ανεργία και μηχανισμοί νομιμοποίησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Γ.Βούλγαρης, Ιδιωτεία και ανισότητες. Η υποβαθμισμένη δημοκρατία ως μείζων μηχανισμός νομιμοποίησης των σύγχρονων κοινωνικών ανισοτήτων. Γ.Αμίτσης/ Γ.Κατρούγκαλος, Κανονιστικές διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Μ.Ψημίτης, Πολιτικοί μηχανισμοί για τη νομιμοποίηση και την εσωτερική διαφοροποίηση των κοινωνικών ανισοτήτων: Η περίπτωση της συσσωμάτωης των συμφερόντων. Π. Νούτσος, «Κοινωνικός αποκλεισμός» και «ανθρώπινα δικαιώματα». Ι. Παπαδόπουλος, Ηθικός δράστης και κοινωνικό κράτος πριν από την οριστική κατάλυσή του: η… Continue reading

Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός, 6ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1996

Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός : 6ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27-30 Νοεμβρίου 1996 ΑΝΕΡΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. Γ.Πετράκη, Κοινωνικός αποκλεισμός: παλαιές και νέες «αναγνώσεις» του προβλήματος. Μ. Στογιαννίδου, Κοινωνία της μη-εργασίας: έρρηξη της εργασίας ή κρίση νομιμοποίησης του καπιταλι­στικού κοινωνικού συμβολαίου. Δ.Γράβαρης/ Α.Δεδουσόπουλος, Ανεργία και μηχανισμοί νομιμοποίησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Γ.Βούλγαρης, Ιδιωτεία και ανισότητες. Η υποβαθμισμένη δημοκρατία ως μείζων μηχανισμός νομιμοποίησης των σύγχρονων κοινωνικών ανισοτήτων. Γ.Αμίτσης/ Γ.Κατρούγκαλος, Κανονιστικές διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Μ.Ψημίτης, Πολιτικοί μηχανισμοί για τη νομιμοποίηση και την εσωτερική διαφοροποίηση των κοινωνικών ανισοτήτων: Η περίπτωση της συσσωμάτωης των συμφερόντων. Π. Νούτσος, «Κοινωνικός αποκλεισμός» και «ανθρώπινα δικαιώματα». Ι. Παπαδόπουλος, Ηθικός δράστης και κοινωνικό κράτος πριν από την οριστική κατάλυσή του: η… Continue reading

Όρια και σχέσεις δημοσίου ιδιωτικού, 5ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1996

Όρια και σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού : 5o Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 23-26 Νοεμβρίου 1994 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Π.Σούρλας, Ηθική, πολιτική και δημόσιος Λόγος. Σκέψεις πάνω στον Hobbes και στον Kant. K. Ψυχοπαίδης, Δημόσιος χώρος και κοινωνικοπολιτικές αξίες. Α. Κύρτσης, Εκσυγχρονισμός, θεσμικοί συμβιβασμοί και δημοσιότητα. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: Γ.Παπαδημητρίου, Η τριτενέργεια των ατομικών δικαιωμάτων σήμερα. Α.Μανιτάκης, Τα κοινωνικά δικαιώματα μεταξύ πολιτικής και ιδιωτικής κοινωνίας. Γ.Σωτηρέλης, Από την ελευθερία των ΜΜΕ στην ελευθερία έναντι των ΜΜΕ. Το συνταγματικό πρόβλημα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Α. Κοτζαμπάση, Το «ιδιωτικό και δημόσιο» ενδιαφέρον για το γάμο και την οικογένεια. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Φαρμακίδης, Η θεσμική (νομική) εφαρμογή των οικονομικών θεωριών. (Το δίκαιο… Continue reading

Τεύχος 9 – Αφιέρωμα: Μαρξ και μαρξισμοί (Ιούνιος 1996)

Περιεχόμενα Η κριτική της πολιτικής οικονομίας ως θεωρία σύστασης της αξίας Helmut Reichelt Χρόνος και θεωρητικές κατηγορίες στη μαρξική διαλεκτική Στέλιος Αλεξανδρόπουλος Ελευθερία και δικαιώματα του ανθρώπου στη σκέψη του Μαρξ Κώστας Μ. Σταμάτης Gramsci: Ιστορία και πολιτική Δώρα Κανούση Ο Gramsci για τον κοινό νου και τη φιλοσοφία Χρυσούλα Μητσοπούλου Επιστημονισμός και διαλεκτική στον Della Volpe και στους επιγόνους του Κοσμάς Ψυχοπαίδης Για την αλληλογραφία μεταξύ Theodor W. Adorno και Walter Benjamin Gustav Auernheimer Η ελληνική έκδοση των μαρξικών Grundrisse Νίκος Κιντής