Δημοκρατία και κρατικές πολιτικές στην Ελλάδα

Δημοκρατία και κρατικές πολιτικές στην Ελλάδα : 11ο Επιστημονικό Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο 6-8 Νοεμβρίου 2008 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Ε. Παπαβλασόπουλος, Από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση: Μια κριτική προσέγγιση των μετασχηματισμών και των μετατοπίσεων στο ελληνικό πολιτικό σύστημα Α. Τάκης, Σύνταγμα και Δημοκρατία Β. Πατρώνης, Επαναξιολογώντας την οικονομική πολιτική της μεταπολιτευτικής περιόδου (1974-2004) ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Γ. Κατρούγκαλος, Η χειραγώγηση του δημόσιου χώρου μέσω συστημάτων παρακολούθησης Χ. Τσαϊτουρίδης, Ατομικές ρυθμίσεις με τυπικό νόμο και ο δικαστικός τους έλεγχος Χ. Παπαστυλιανός, Οι εγγυήσεις του Συντάγματος στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Ο ρόλος των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. Βλάχου, Περιβαλλοντική πολιτική: Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου Η. Δούλος/Ν. Κατσουλάκος, ελέτη αυτόνομου και διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος. Κριτική… Continue reading

Τεύχος 20 (Νοέμβριος 2008)

ANTOPNO: H APNHΣH THΣ YΠOTAΓHΣ ΒΙΚΥ ΙΑΚΩΒΟΥ: Η ανάλυση του αντισημιτισμού στον Αντόρνο ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Προς μια αρνητική διαλεκτική της ηθικής ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΥ: Ο Aντόρνο για την εγελιανή διαλεκτική ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ: Η ουτοπία της γνώσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΝΤΗΣ: Η δεύτερη απώθηση της φιλοσοφικής κριτικής του Aντόρνο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ: Xορκχάιμερ και Aντόρνο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Η Aπορητική στροφή ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΔΗΣ: Η ρητορική θεωρία του Aντόρνο ALBRECHT WELLMER: Ο Aντόρνο και οι δυσκολίες μιας κριτικής κατασκευής του ιστορικού παρόντος EΓEΛOΣ : TO ΠNEYMA TOY ∆IAΦΩTIΣMOY ANDREAS ARNDT: Για το πρόβλημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον Xέγκελ και τον Mαρξ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ: Η μανία του αφανισμού. Σχόλιο στο άρθρο του Αντρέας Αρντ WALTER LAESCHKE: Η αναγνώριση ως αρχή της κρατικής και της διακρατικής τάξης ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ:… Continue reading

Τεύχος 19 (Μάιος 2008)

ΓΩΡΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Τρόποι δύναμης. Προκαταρκτικές αναλύσεις ορισμένων αμφιλεγόμενων κομβικών εννοιών της γνωσιοθεωρίας και της πολιτικής φιλοσοφίας του John Locke ΘΩΜΑΣ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το πρόβλημα της ρύθμισης του επιτοκίου στον όψιμο μερκαντιλισμό: Η διαμάχη του J. Locke και του Sir J.Child. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ: Πολιτική οικονομία και θεωρία των δικαιωμάτων στον κλασικό φιλελευθερισμό: Η παράδοση του John Locke ΚLAUS VIEWEG: Η νεωτερική τέχνη ως «τέλος της τέχνης» ΠΑΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ: Φαινομενολογική διασάφηση της κριτικής του Heidegger στη νέο-καντιανή θεωρία των αξιών (κατά τις παραδόσεις του 1919) ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Συντακτική εξουσία και συντακτικό υποκείμενο στον Abbe Sieyés και τον Τhomas Paine ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΟΥ: Οι προϋποθέσεις του θεσμικού διαχωρισμού κοινωνίας και κράτους στον Μεγάλο Μετασχηματισμό του Karl Polanyi ΜΥΡΩΝ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ: Συλλογική συνείδηση και συλλογικές παραστάσεις στον… Continue reading

Διονύσης Δρόσος (επιμ.), Αρετές και συμφέροντα. Η βρετανική ηθική σκέψη στο κατώφλι της νεωτερικότητας, 2008

Από τα μέσα του 17ου μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα διεξάγεται στη Βρετανία μια ηθικοφιλοσοφική συζήτηση κατά την οποία εμφανίζεται μια πρώιμη διατύπωση θεμάτων της νεωτερικής φιλοσοφίας και, κατά συνέπεια, των ιδεολογικών μορφωμάτων που προέκυψαν από αυτήν, του φιλελευθερισμού και του νεοφιλελευθερισμού. Το περιβάλλον της συζήτησης αυτής διαμορφώνεται από: α) την εν γένει πορεία της πολιτικής και κοινωνικής σταθεροποίησης των πρώιμως αστικών σχέσεων, β) την παρακμή των εκκλησιαστικών και θρησκευτικών αυθεντιών και των ηθών της παραδοσιακής κοινότητας, και γ) την κυριαρχία ενός επιστημολογικού «παραδείγματος»,βασισμένου στη φυσική επιστήμη του Νεύτωνα και εκφρασμένο στη φιλοσοφία από την προσέγγιση της «νέας οδού των ιδεών. Ο τόμος ανθολογεί κείμενα Βρετανών στοχαστών που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Στο πλαίσιο της, η ατομική ιδιοκτησία… Continue reading

Σπύρος Γάγγας, Κοινωνία και ηθική. Αξίες και νεωτερικότητα στην κοινωνιολογία και την επιστημολογία του Émile Durkheim, 2008

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το σύνολο του έργου του κλασικού κοινωνιολόγου Émile Dyrkheim. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επίδραση που άσκησε σε αυτό η διαλεκτική προσέγγιση της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας του Hegel. Εκκινώντας από την διερεύνηση της έννοιας της διαλεκτικής και τη σχέση της με την οργανικότητα του κοινωνικού, η μελέτη αυτή αναδεικνύει τον αξιολογικό πυρήνα της κοινωνιολογίας αλλά και της φιλοσοφικής της δικαιολόγησης.Η μελέτη εξετάζει την λεπτοφυή κατασκευή της νεωτερικότητας ως οργανικής αλληλεγγύης και συσχετίζει την έννοια αυτή με τα γραπτά του Durkheim για την επαγγελματική ηθική, την ηθική εκπαίδευση, την αυτοκτονία, τη θρησκεία και τον πραγματισμό.Στην προσπάθεια να αναδειχθεί η εσωτερική σχέση της κοινωνίας με την ηθική, εξετάζονται επίσης και οι φιλοσοφικές επιρροές στο έργο του… Continue reading

Δημοκρατία και κρατικές πολιτικές στην Ελλάδα, 11ο Επιστημονικό Συνέδριο 2008

Δημοκρατία και κρατικές πολιτικές στην Ελλάδα : 11ο Επιστημονικό Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο 6-8 Νοεμβρίου 2008 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Ε. Παπαβλασόπουλος, Από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση: Μια κριτική προσέγγιση των μετασχηματισμών και των μετατοπίσεων στο ελληνικό πολιτικό σύστημα Α. Τάκης, Σύνταγμα και Δημοκρατία Β. Πατρώνης, Επαναξιολογώντας την οικονομική πολιτική της μεταπολιτευτικής περιόδου (1974-2004) ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Γ. Κατρούγκαλος, Η χειραγώγηση του δημόσιου χώρου μέσω συστημάτων παρακολούθησης Χ. Τσαϊτουρίδης, Ατομικές ρυθμίσεις με τυπικό νόμο και ο δικαστικός τους έλεγχος Χ. Παπαστυλιανός, Οι εγγυήσεις του Συντάγματος στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Ο ρόλος των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. Βλάχου, Περιβαλλοντική πολιτική: Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου Η. Δούλος/Ν. Κατσουλάκος, ελέτη αυτόνομου και διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος. Κριτική… Continue reading