Ηλίας Γεωργαντάς, Τοπικό κράτος και τοπικότητα. Στα ίχνη δύο συζητήσεων, 2002

Η μονογραφία αυτή αποσκοπεί σε μια αναλυτική και κριτική κατανόηση δύο βασικών ρευμάτων σκέψης που μεσ’ από τις προσεγγίσεις τους προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στο βασικό θεωρητικό και εμπειρικό ζήτημα προσδιορισμού της τοπικής κλίμακας των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων. Το πρώτο μέρος της μονογραφίας αναλύει το πρώτο ρεύμα σκέψης που είναι οι λεγόμενες θεωρίες «τοπι- κού κράτους», οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως στον αγγλοσαξωνικό χώρο κατά τη δεκαετία του 1980 και προσεγγίζουν το πρόβλημα από τη θεωρητική κυρίως σκοπιά. Το ζήτημα προσδιορισμού της τοπικής σφαίρας θεωρείται κατ’αρχήν ως πρόβλημα θεωρίας περί κράτους γενικότερα και σε δεύτερο επίπεδο ως ειδικό πρόβλημα εσωτερικής συγκρότησης της κρατικής εξουσίας. Στο δεύτερο μέρος η ανάλυση εστιάζεται στο δεύτερο μεγάλο ρεύμα σκέψης που είναι η λεγόμενη σχολή… Continue reading

Ειδικό τεύχος 2: Αφιέρωμα Σπινόζα (Δεκέμβριος 2002)

Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα Ι. Μέθοδος Πραγματεία για τη διόρθωση του νου: το Προοίμιο Γεράσιμος Βώκος Μέθοδος και ελευθερία Βασιλική Γρηγοροπούλου Σχετικισμός και κανονιστικότητα στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Σπινόζα Γιάννης Πρελορέντζος ΙΙ. Πολιτική Η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας στον Σπινόζα Δημήτρης Κοτρόγιαννος Ελευθερία και δημοκρατία: ο απόλυτος Σπινόζα Άρης Στυλιανού Αγάλματα, έπαθλα και χιλίαρχοι: ο Σπινόζα και η επικαιρότητα Άκης Γαβριηλίδης ΙΙΙ. Συνομιλίες Pantheismusstreit. Η διένεξη περί του Σπινόζα στον ύστερο γερμανικό διαφωτισμό Δημήτρης Καρύδας Εμμένεια και δομή Γιώργος Φουρτούνης Αλήθεια και αναστοχαστικότητα: από τον Σπινόζα στον Προυστ και τανάπαλιν Παναγιώτης Πούλος Ο Σπινόζα συνομιλεί με τον Βιτγκενστάιν Αριστείδης Μπαλτάς