Ηλίας Γεωργαντάς, Τοπικό κράτος και τοπικότητα. Στα ίχνη δύο συζητήσεων, 2002

Η μονογραφία αυτή αποσκοπεί σε μια αναλυτική και κριτική κατανόηση δύο βασικών ρευμάτων σκέψης που μεσ’ από τις προσεγγίσεις τους προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στο βασικό θεωρητικό και εμπειρικό ζήτημα προσδιορισμού της τοπικής κλίμακας των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων. Το πρώτο μέρος της μονογραφίας αναλύει το πρώτο ρεύμα σκέψης που είναι οι λεγόμενες θεωρίες «τοπι- κού κράτους», οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως στον αγγλοσαξωνικό χώρο κατά τη δεκαετία του 1980 και προσεγγίζουν το πρόβλημα από τη θεωρητική κυρίως σκοπιά. Το ζήτημα προσδιορισμού της τοπικής σφαίρας θεωρείται κατ’αρχήν ως πρόβλημα θεωρίας περί κράτους γενικότερα και σε δεύτερο επίπεδο ως ειδικό πρόβλημα εσωτερικής συγκρότησης της κρατικής εξουσίας. Στο δεύτερο μέρος η ανάλυση εστιάζεται στο δεύτερο μεγάλο ρεύμα σκέψης που είναι η λεγόμενη σχολή… Continue reading