Σάκης Καράγιωργας, Μελέτες – Άρθρα – Ομιλίες, Τόμος 1ος , Άρθρα – Ομιλίες (1957-1969)

Αυτοβιογραφικό σημείωμα. · Ο σχηματισμός του εθνικού εισοδήματος και οι προσδιοριστικοί αυτού παράγοντες (Δυναμική ανάλυσις), 1957. · Πολιτική ελλειματικού προϋπολογισμού 1957. • Θεωρία της επιχειρήσεως, 1959. • Συστήματα Γενικής Οικονομικής Ισορροπίας και διακλαδική ανάλυσις, 1959. • Εν υπόδειγμα νομισματικής αναλύσεως (σε συνεργασία με Α. Λάζαρη), 1960. • Η εξίσωσις αποταμιεύσεως και επενδύσεως, 1962. • Οικονομική ανάλυσις του προβλήματος της διπλής φορολογίας των ξένων ιδιωτικών επενδύσεων, 1963. • Φορολογική πολιτική και οικονομική ανάπτυξις. Η ελληνική περίπτωσις, 1964. • Εκτιμήσεις επί του προϋπολογισμού 1965 και προτεινόμενα φορολογικά μέτρα, 1964. • Η πολιτική εισοδημάτων στην Ελλάδα. Διαπιστώσεις και προτάσεις, 1965. • Το ισοζύγιον πληρωμών: Σοβαρός περιορισμός δια την πραγματοποίησιν υψηλών ρυθμών αναπτύξεως, 1965. • Ο ρόλος του κράτους στην οικονομική ανάπτυξη, 1966. •… Continue reading

Σάκης Καράγιωργας, Μελέτες – Άρθρα – Ομιλίες, Τόμος 2ος , Άρθρα – Ομιλίες (1970-1974)

Τα κυριώτερα στοιχεία τα συνθέτοντα την σημερινήν οικονομίαν της Ελλάδος (σε συνεργασία με Δ.Κουλουριάνο), 1958. • Αναγκαίοι μεταρρυθμίσεις του ελληνικού φορολογικού συστήματος, εις Εισηγήσεις επί της μεταρρυθμίσεως του ελληνικού φορολογικού συστήματος {σε συνεργασία με T.Break, Α. Μιχαλάκη), 1967. • Η επίπτωσις των φόρων εν Ελλάδι, 1968. • Η επιταχυνόμενη απόσβεσις ως κίνητρον επενδύσεων εν Ελλάδι, (χ.χ.ε.) Περισσότερα

Σάκης Καράγιωργας, Μελέτες – Άρθρα – Ομιλίες, Τόμος 3ος , Άρθρα – Ομιλίες (1975-1985)

Απολογία στο Στρατοδικείο. · Οι οικονομικές συνέπειες της στρατιωτικής δικτατορίας, 1973. • The distribution of tax burden by income groups in Greece, 1973. • Taxation of foreign firms: Discriminative and allocative effects. • Taxation of foreign firms. A reply, 1974. • The distribution of the tax burden by income groups in Greece, 1977. • To Πανεπιστήμιο σήμερα, 1973. • Η οργάνωση της οικονομίας κατά το σχέδιο του Συντάγματος, 1975. • Η προνομιακή μεταχείριση του βιομηχανικού κεφαλαίου, 1976. • Το μπλοκ εξουσίας της Δεξιάς και ο Συνασπισμός των Αριστερών και Προοδευτικών Δυνάμεων, 1977. · Προτάσεις για ενιαίο φορέα Πανεπιστημιακών Δασκάλων (σε συνεργασία με Μ. Παπαθωμόπουλο, Δ.Ρόκο), 1977. • Πολιτική λιτότητας και εισοδηματικές ανισότητες, 1977. • Οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους στη… Continue reading