Έργα Σάκη Καράγιωργα

Σάκης Καράγιωργας, Μελέτες – Άρθρα – Ομιλίες, Τόμος 3ος , Άρθρα – Ομιλίες (1975-1985)

Απολογία στο Στρατοδικείο. · Οι οικονομικές συνέπειες της στρατιωτικής δικτατορίας, 1973. • The distribution of tax burden by income groups in Greece, 1973. • Taxation of foreign firms: Discriminative and allocative effects. • Taxation of foreign firms. A reply, 1974. • The distribution of the tax burden by income groups in Greece, 1977. • To Πανεπιστήμιο σήμερα, 1973. • Η οργάνωση της οικονομίας κατά το σχέδιο του Συντάγματος, 1975. • Η προνομιακή μεταχείριση του βιομηχανικού κεφαλαίου, 1976. • Το μπλοκ εξουσίας της Δεξιάς και ο Συνασπισμός των Αριστερών και Προοδευτικών Δυνάμεων, 1977. · Προτάσεις για ενιαίο φορέα Πανεπιστημιακών Δασκάλων (σε συνεργασία με Μ. Παπαθωμόπουλο, Δ.Ρόκο), 1977. • Πολιτική λιτότητας και εισοδηματικές ανισότητες, 1977. • Οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους στη φάση του μονοπωλιακού κα­πιταλισμού, 1977. • Η φορολογική εκμετάλλευση στην Ελλάδα, 1978. • θεσμικές αλλαγές στην Ανώτατη Παιδεία. • Μαθήματα κορπορατισμού του ΕΔΠ, 1980. • Ο νόμος πλαίσιο και η στάση των καθηγητών και του ΕΔΠ, 1980. • Το Πανεπιστήμιο, το Κράτος, το ΕΔΠ, 1980. • Η κατάργηση της έδρας θα φέρει τον εκδημοκρατισμό στα ΑΕΙ, 1980. • Περιμένουμε ένα αυτοδιαχειριζόμενο Πανεπιστήμιο, 1980. • Ο ζυγός και της νέας φορολογίας στον τράχηλο των μισθωτών, 1981. • ΠΑΣΟΚ: Εναλλαγή για εκσυγχρονισμό του καπιταλισμού, 1981. • Μεταφραστικά προβλήματα του «Κεφαλαίου», 1981. • Η εκλογή καθηγητή στην Πάντειο, 1982. • Ζούμε σε μια εποχή γενικότερης κρίσης, 1982. • Η μαρξιστική κοσμοθεωρία, 1983. • Τα βασικά χαρα­κτηριστικά της σοσιαλιστικής κοινωνίας, 1983. • Η οικονομική κρίση και το κράτος, 1983. • Νοθεύσεις της Πολιτικής Επιστήμης, 1983. • Μορφές συλλογικής ιδιοκτησίας και σοσιαλιστικής διαχείρισης, 1984. • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της φτώχειας: Σύντομη επισκόπηση, 1984. • Η διαχείριση της κρίσης από τα αστικά κόμματα, 1985. • Η πολιτική των σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, 1985. • Οι αντιδεξιές συσπειρώσεις. • Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες (σε συνεργασία με Θ.Πάκο), 1986. • Η κατανομή του φορολογικού βάρους στην Ελλάδα (σε συνεργασία με Θ.Πάκο), 1982 (1988).

Περισσότερα