Τεύχος 30 (Άνοιξη 2016)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ: Η κριτική του δικαίου και το πρόβλημα της ελευθερίας στον ΜαρξΑΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ: Η κριτική στη διάκριση “αστού” και “πολίτη” και η απορία της πολιτικήςΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΙΟΥΡΑΣ: Η χαρτογραφία της εμπράγματης κριτικήςΘΩΜΑΣ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Φτώχεια και κριτική υπέρβαση του εγελιανού ορίζοντα στον νεαρό ΜαρξΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΕΜΑΣ: Διαλεκτική versus μεταστρουκτουραλισμόςΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ: Κριτική θεωρία του κοινωνικού κράτουςΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Καπιταλισμός, δημόσια αγαθά και γενικεύσιμα συμφέρονταΜΑΡΚΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ: Το πρόβλημα της αισθητικής αξίας στον ΜαρξΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ: Συζητώντας με τον Μαρξ για την “κριτική” και την “κοινωνική χειραφέτηση”ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΣΣΗΣ: Η κοινωνική διαμεσολάβηση της φύσης στον ΜαρξΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ: Η εις άτοπον απαγωγή του κεφαλαίουΜΑΝΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ: Συνεργασία και κοινωνική χειραφέτηση

Νίκος Κελεμένης, Οικονομικές κρίσεις και επεκτατισμός, 2016

Στο βιβλίο διερευνάται η κοινωνική θεωρία του John Atkinson Hobson, ως κύριου εκπροσώπου του ρεύματος του Νέου Φιλελευθερισμού, σε συνδυασμό με την κοινωνική θεωρία του Thorstein Veblen, θεμελιωτή της επονομαζόμενης Θεσμικής Σχολής της Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ανασυγκροτούνται, υπό κριτική σκοπιά, οι θεωρήσεις τους για τις οικονομικοπολιτικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα τη στιγμή που ωριμάζει η κεφαλαιοκρατική οικονομία, εν μέσω υφερπουσών συστημικών κρίσεων, και αναδύεται ο κλασικός ιμπεριαλισμός, ως μία καινοφανής διάταξη των σχέσεων μεταξύ κρατών, η οποία οδηγεί στον πρώτο γενικευμένο πόλεμο της παγκόσμιας ιστορίας.Παρά τις διαφορές στη μεθοδολογία και στην κριτική πραγμάτευση του κοινωνικού αντικειμένου, οι θεωρήσεις των δύο στοχαστών συγκροτούν έναν κοινό τόπο, ο οποίος αποτυπώνεται στο γεγονός ότι στην καθιερωμένη ιστορία των οικονομικών ιδεών αμφότεροι καταγράφονται -όχι… Continue reading

Αγγελική Παπαθανασίου, Ο Μαρξ της κριτικής. Βίος και πειθάρχηση στον καπιταλιστικό παραγωγικό κανόνα, 2016

Ανατρέχοντας στο σύνολο του μαρξικού έργου, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει την ύπαρξη μιας κεντρικής προβληματικής που διαπερνά τόσο τις πρώιμες όσο και τις ώριμες στιγμές της σκέψης του Μαρξ. Πρόκειται για την κριτι­κή της βιοπολιτικής λειτουργί­ας του κεφαλαίου, προβλημα­τική η οποία αναφέρεται στην κοινωνική λειτουργία του κε­φαλαίου ως ενός πλέγματος σχέσεων εξουσίας και εκμε­τάλλευσης που συγκροτούνται ιστορικά και προσιδιάζουν ως τέτοιες αποκλειστικά στον κα­πιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Διαμέσου μιας διαδικασίας που λαμβάνει χώρα τόσο στα «άδυτα της παραγωγής» όσο και εκτός της άμεσης παραγω­γικής διαδικασίας, οι σχέσεις αυτές εγγράφονται στην ίδια την ύπαρξη του παραγωγικού υποκειμένου, σταθερο­ποιώντας την ταξική κυριαρχία στις νεώτερες κοινωνίες. Κάνοντας την εμφάνισή της ήδη στα 1843, η εν λόγω προβληματική βρίσκει την πλήρη της ανάπτυξη… Continue reading

Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Η χαμένη συναίνεση. Κοινωνικό κράτος, καπιταλισμός, δημοκρατία, 2016

Πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που οι κοινωνίες της Δύσης είναι πολύ πλουσιότερες απ’ ό,τι ήταν τη δεκαετία του ’70 και ταυτόχρονα διαθέ­τουν μικρότερης κλίμα­κας Κοινωνικό Κράτος σε σύγκριση με το παρελ­θόν, αυτό να βρίσκεται αντιμέτωπο με το διαρ­κές φάντασμα της λιτό­τητας; Η απάντηση βρίσκεται στη μορφή της συναίνε­σης που διαμορφώνεται σε κάθε ιστορική περίοδο ανάμεσα στον καπιταλι­σμό και τη δημοκρατία. Το βιβλίο αυτό αναλύ­ει τις διαφορετικές μορ­φές που παίρνει αυτή η σχέση κατά τη μεταπολεμική περίοδο, ανατρέχοντας στις θεωρίες που διατυπώθηκαν γύρω από το Κοινωνικό Κράτος, με έμφαση στις διαδρομές που α­κολουθεί η νομιμοποίηση του τελευταίου από την εποχή της συγκρότησης του μέχρι την τελευταία καπιταλιστική κρίση.