Το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σήμερα : οικονομικές κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις

2o Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 1990 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ε.Καψωμένος, Κοινωνικές Διαστάσεις του Θεσμικού Προβλήματος των ΑΕΙ. Μ.Αντωνοπούλου, Η Κρίση των ΑΕΙ. Κρίση Θεσμική και Κοινωνική. Ν.Χρόνης, Το Πανεπιστήμιον Αγωνιζόμενον. Β.Κρεμμυδάς, Κοινωνία και Παιδεία: Χαρακτηριστικά μιας Πανεπιστημιακής Πολιτικής. Δ.Ρόκος, Όψεις των Κρατικών Πολιτικών για την Παν/μιακή Παιδεία και Έρευνα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Κριτική Προσέγγιση, Τάσεις και Προοπτικές. Ν.Καλτσόγια, Η Έννοια της Αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων και τα Όρια της Κρατικής Παρέμβασης. Γ.Παπαδημητρίου, Το Σύνταγμα και η Ίδρυση μη Κρατικών Πανεπι­στημίων. Χ.Ναξάκης, Η Νέα Σχέση Πανεπιστημίου-Επιχειρήσεων και Κράτους. Η Παραγωγή Άϋλων Εμπορευμάτων. Μ.Χλέτσος, Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Συνύπαρξη ή Αντιπαράταξη. Θ. Γεωργακόπουλος, Προβλήματα Χρηματοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα…. Continue reading

Τεύχος 1 (Νοέμβριος 1990)

Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα Ο A. Smith και η κριτική μέθοδος της πολιτικής οικονομίας Κοσμάς Ψυχοπαίδης Μορφικές μεταβολές όρων στο Καντιανό έργο: φυσικο-επιστημονικές και κοινωνικο-επιστημονικές χρήσεις Ιόλη Πατέλλη Σχετικά με την αντικειμενικότητα των οικονομικών φαινομένων: μια κριτική της έννοιας της άγνοιας στο έργο του Hayek Σταύρος Ιωαννίδης Η κριτική των αντινομιών του φιλελευθερισμού: δύο μελέτες του C.B. Macpherson Νίκος Κιντής Μια προβληματική προσπάθεια ανακατασκευής του φυσικού δικαίου Δημήτρης Κοτρόγιαννος

Οι λειτουργίες του κράτους σε περίοδο κρίσης. Θεωρία και ελληνική εμπειρία, 1ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1990

1ο Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 4-6 Οκτωβρίου 1989 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Κ. Ψυχοπαίδης, Κρίση Θεωρίας στις Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες, Μαν. Αγγελίδης, Κρίση Κοινωνικών Πολιτικών: Ζητήματα Αναπροσδιορισμού Πλαισίων Κοινωνικών ∆ικαιωμάτων. ∆. Γράβαρης, Κρίση Θεωρίας και Κρίση του Κοινωνικού Κράτους: Τάσεις και Προβλήματα σε Σύγχρονες Θεωρίες περί Κοινωνικού Κράτους. Μ.Θ.Χλέτσος, Μια ∆ιαφορετική Αντίληψη για τη Σχέση Ανάμεσα στο Κράτος και την Κοινωνία. Β.Φιοραβάντες, Στοιχεία μιας Σύγχρονης Κριτικής Θεώρησης για το Κράτος. Σπ.Παπασπηλιόπουλος: Κράτος, Λαός, ∆ημοκρατία. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: I. Σαμαράς, Η Αντικειμενική Αναγκαιότητα των Οικονομικών Λειτουργιών του Κράτους. Γ. Σταμάτης, Οι ∆εδηλωμένοι και οι Πραγματικοί Στόχοι της Κρατικής ∆ιαχείρισης της Οικονομικής Κρίσης. Μ. Ψαλιδόπουλος, Σύγχρονες Ερμηνείες της Κρίσης του 1929: Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας. Σ. Ιωαννίδης,… Continue reading