Το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σήμερα : οικονομικές κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις

2o Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 1990 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ε.Καψωμένος, Κοινωνικές Διαστάσεις του Θεσμικού Προβλήματος των ΑΕΙ. Μ.Αντωνοπούλου, Η Κρίση των ΑΕΙ. Κρίση Θεσμική και Κοινωνική. Ν.Χρόνης, Το Πανεπιστήμιον Αγωνιζόμενον. Β.Κρεμμυδάς, Κοινωνία και Παιδεία: Χαρακτηριστικά μιας Πανεπιστημιακής Πολιτικής. Δ.Ρόκος, Όψεις των Κρατικών Πολιτικών για την Παν/μιακή Παιδεία και Έρευνα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Κριτική Προσέγγιση, Τάσεις και Προοπτικές. Ν.Καλτσόγια, Η Έννοια της Αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων και τα Όρια της Κρατικής Παρέμβασης. Γ.Παπαδημητρίου, Το Σύνταγμα και η Ίδρυση μη Κρατικών Πανεπι­στημίων. Χ.Ναξάκης, Η Νέα Σχέση Πανεπιστημίου-Επιχειρήσεων και Κράτους. Η Παραγωγή Άϋλων Εμπορευμάτων. Μ.Χλέτσος, Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Συνύπαρξη ή Αντιπαράταξη. Θ. Γεωργακόπουλος, Προβλήματα Χρηματοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα…. Continue reading

Οι λειτουργίες του κράτους σε περίοδο κρίσης. Θεωρία και ελληνική εμπειρία, 1ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1990

1ο Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 4-6 Οκτωβρίου 1989 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Κ. Ψυχοπαίδης, Κρίση Θεωρίας στις Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες, Μαν. Αγγελίδης, Κρίση Κοινωνικών Πολιτικών: Ζητήματα Αναπροσδιορισμού Πλαισίων Κοινωνικών ∆ικαιωμάτων. ∆. Γράβαρης, Κρίση Θεωρίας και Κρίση του Κοινωνικού Κράτους: Τάσεις και Προβλήματα σε Σύγχρονες Θεωρίες περί Κοινωνικού Κράτους. Μ.Θ.Χλέτσος, Μια ∆ιαφορετική Αντίληψη για τη Σχέση Ανάμεσα στο Κράτος και την Κοινωνία. Β.Φιοραβάντες, Στοιχεία μιας Σύγχρονης Κριτικής Θεώρησης για το Κράτος. Σπ.Παπασπηλιόπουλος: Κράτος, Λαός, ∆ημοκρατία. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: I. Σαμαράς, Η Αντικειμενική Αναγκαιότητα των Οικονομικών Λειτουργιών του Κράτους. Γ. Σταμάτης, Οι ∆εδηλωμένοι και οι Πραγματικοί Στόχοι της Κρατικής ∆ιαχείρισης της Οικονομικής Κρίσης. Μ. Ψαλιδόπουλος, Σύγχρονες Ερμηνείες της Κρίσης του 1929: Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας. Σ. Ιωαννίδης,… Continue reading