Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001)

Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα: 9ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειο Πανεπιστήμιο, 9-12 Απριλίου 2003 ΜΕΡΟΣ Ι: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΪΚΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ: Δ.Γράβαρης,Η πολιτική οικονομία των μορφών νομιμοποίησης. Από το λαϊκισμό στον τεχνοκρατικό εκσυγχρονισμό. Ν.Σεβαστάκης, Μετανεοτερικός λαϊκισμός στην Ελλάδα. Γ.Δαρεμάς, Ανα-χρονιστικός εκσυγχρονισμός και ελληνικές πολιτισμικές χρονοδομές. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Σ.Σακελλαρόπουλος,/Π.Σωτήρης, Μεταλλαγές του κομματικού φαινομένου και θωράκιση του πολιτικού επιπέδου απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα. Λ.Κωτσονόπουλος, Οργανωτικές και λειτουργικές μεταβολές των δυο σημαντικότερων πολιτικών κομμάτων της ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ: Α.Μοσχονάς, Επισημάνσεις για τη μεταβαλλόμενη λογική της ταξικής διάρθρωσης στην ελληνική κοινωνία. Δ.Κατσορίδας, Μεταβολές στην ταξική δομή: Η σύνθεση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ: Γ.Στασινόπουλος, Εκσυγχρονισμός, οικονομική… Continue reading