Θανάσης Γκιούρας, Φορολογία και πολιτική. Πολιτικοοικονομική προβληματική και δημοσιονομική σκέψη, 2000

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι, κατά κύριο λόγο, η ιστορική εξέλιξη της ελληνικής δημοσιονομι- κής θεωρίας. Στο πρώτο μέρος γίνεται απόπειρα επανακαθορισμού του αντικειμένου της φορολογικής θεωρίας υπό την προοπτική της επιστημολογικής της ένταξης στο χώρο της κλασικής πολιτικής και οικονομικής θεωρίας, από τον οποίο άλλωστε και πήγασε – ως συνέχεια ή ως αντίδραση – κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα. Υπό αυτό το πρίσμα η νεωτερική κρατική θεωρία ερμηνεύεται και ως θεωρία θεμελίωσης του φορολογικού κύκλου – πράγμα το οποίο συνιστά κοινό τόπο στους αντίστοιχους κλασικούς συγγραφείς μέχρι και την περίοδο του μεσοπολέμου. Για το σκοπό αυτό γίνεται συνοπτική αναδρομή στις πρωτο- θεωρητικές προσεγγίσεις του φορολογικού φαινομένου, σύμφωνα με τις οποίες η συγκρότηση του δημοσιονομικού κύκλου… Continue reading

Δομές και σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα, 7ο Επιστημονικό Συνέδριο, 2000

Δομές και σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα : 7ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειο Πανεπιστήμιο, 21-24 Απριλίου 1999 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Γ.Χάλαρης/Κ.Ψυχοπαίδης, Δομές και σχέσεις εξουσίας: Προς αναζήτηση ενός πλαισίου ανάλυσης. Θ. Καλπαξής, Το παρελθόν ως εξουσία. Γ. Παπαδημητρίου, Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς την αναζήτηση μιας νέα θεσμικής ταυτότητας. Ι. Τσίγκανου, Εσωτερική και διεθνής δικαιοταξία: Ζητήματα επηρεασμού και υποταγής. ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Ι. Παπαδόπουλος, Ζητήματα σχετικά με το αστικό και πολιτικο στοιχείο στη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα. Σ. Μπάλιας, Δημοκρατία και Δίκαιο: Ανομικά φαινόμενα και εξουσιαστικές πρακτικές στον ελληνικό δημόσιο χώρο. Ν. Κατριβέσης, Η προβληματική της πατρωνίας-πελατείας και το πολιτικό πεδίο. Σ. Μακρής, Οι σχέσεις πολιτικής-στρατού στην εποχή της… Continue reading

Τεύχος 13 (Απρίλιος 2000)

Περιεχόμενα Πολιτισμικές και ορθολογιστικές προσεγγίσεις των πολιτικών θεσμών Στάθης Μπάλιας Μοναρχία, πόλεμος και εμπόριο στον Μοντεσκιέ Γιώργος Φαράκλας Πολιτική και μέθοδος. Προβλήματα προσέγγισης της θεωρίας των κομμάτων του R. Michels Σταύρος Κωνσταντακόπουλος Κράτος δικαίου και δημοκρατία στον J. Habermas Κωνσταντίνος Καβουλάκος Η Τρίτη Κριτική του Καντ Διονύσης Καψάλης Η καντιανή καλαισθητική κρίση Θεόδωρος Πενολίδης Ελευθερία και καταναγκασμός στη φιλοσοφία της παιδείας του Καντ Γιάννης Πρελορέντζος Κριτική της έννοιας της πολυπολιτισμικότητας Μυρτώ Ρήγου