Αξιολογικά, τεύχος 16, Χομπς: Κυριαρχία και κανονιστικότητα (Νοέμβριος 2006)

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ: Κυριαρχία και απόφαση ΙΟΛΗ ΠΑΤΕΛΛΗ: H επανάσταση στο έργο του Χομπς ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: Επιστήμη και αξίες ΘΩΜΑΣ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: H έννοια της κυριαρχίας στους Χομπς και Χέγκελ: διαλεκτική κριτική και ίδρυση του κράτους ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ: Γνωσιοθεωρία και πολιτική στη σκέψη του τ. Χομπς: προβλήματα «γνωσιοανθρωπολογίας» ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Η προβληματική των παθών στη φιλοσοφία του Χομπς ΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: Η έννοια του κοινωνικού συμβολαίου στην πολιτική φιλοσοφία του Χομπς ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η σχέση νόμου και δικαιωμάτων στις ερμηνείες της πολιτικής φιλοσοφίας του Χομπς τον 20ό αιώνα ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Φυσικό δίκαιο και λόγος του κράτους στην πολιτική φιλοσοφία του Χομπς ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΓΟΣ: οι έννοιες της ιδιοκτησίας του εαυτού και του κτητικού ατομικισμού: αναγνώσεις… Continue reading

Αξιολογικά, τεύχος 15, (Μάιος 2006)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ανάπτυξη εννοιών στον σχετικισμό ΘΩΜΑΣ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Οικονομία και πόλεμος στον Hegel ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ: Το πρόβλημα της αξίας ANDREAS ARNDT: Ανάμεσα στον Λόγο και τη φύση ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΗ: Φυσιοκρατία και αιτιότητα στον Hume ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η εγελιανή ερμηνεία του σωκρατικού φιλοσοφείν ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ: Υπερβατολογισμός στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ: Αισθητικές αξίες. Ζητήματα θεωρίας στους H. Rickert και M. Scheler ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πραγματισμός και κατασκευή της κοινωνικής πράξης ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΛΙΑΣ: Κράτος και εκπαίδευση στον Émile Durkheim ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΝΤΗΣ: Περί διαλεκτικού σκέπτεσθαι ΓΚΟΛΦΩ ΜΑΓΓΙΝΗ: Κρίση και εφαρμογή