Τεύχος 16 – Αφιέρωμα Χομπς: Κυριαρχία και κανονιστικότητα (Νοέμβριος 2006)

Περιεχόμενα Σημείωμα της έκδοσης Ι. Κυριαρχία: Πολιτική και αξίες Κυριαρχία και απόφαση Μανόλης Αγγελίδης H επανάσταση στο έργο του Χομπς Ιόλη Πατέλλη Επιστήμη και αξίες Βασιλική Γρηγοροπούλου H έννοια της κυριαρχίας στους Χομπς και Χέγκελ: διαλεκτική κριτική και ίδρυση του κράτους Θωμάς Νουτσόπουλος ΙΙ. Ανθρωπολογία και πολιτική Γνωσιοθεωρία και πολιτική στη σκέψη του Τ. Χομπς: προβλήματα «γνωσιοανθρωπολογίας» Παναγιώτης Νούτσος Η προβληματική των παθών στη φιλοσοφία του Χομπς Γιάννης Πρελορέντζος Η έννοια του κοινωνικού συμβολαίου στην πολιτική φιλοσοφία του Χομπς Άρης Στυλιανού ΙΙΙ. Σύγχρονες αναγνώσεις Η σχέση νόμου και δικαιωμάτων στις ερμηνείες της πολιτικής φιλοσοφίας του Χομπς τον 20ο αιώνα Θοδωρής Δρίτσας Φυσικό δίκαιο και λόγος του κράτους στην πολιτική φιλοσοφία του Χομπς Γιώργος Σαγκριώτης Οι έννοιες της ιδιοκτησίας του εαυτού… Continue reading

Τεύχος 15 (Μάιος 2006)

Περιεχόμενα Σημείωμα της έκδοσης Νεκρολογία (για τον Στέλιο Αλεξανδρόπουλο) Η συγκρότηση και η ανάπτυξη των εννοιών στο επιχείρημα του φιλοσοφικού σχετικισμού Στέφανος Δημητρίου Οικονομία και πόλεμος στο εγελιανό έργο: προς μια εσωτερική ανασκευή του εγελιανού πολιτικού επιχειρήματος Θωμάς Νουτσόπουλος Τα Ηθικά Νικομάχεια στην πολιτική οικονομία: το πρόβλημα της αξίας Νίκος Θεοχαράκης Ανάμεσα στον λόγο και τη φύση. Παρατηρήσεις για την Καντιανή αντίληψη της ιστορίας Andreas Arndt Φυσιοκρατία και κανονιστικότητα στην επιστήμη του David Hume Μαρία Πουρνάρη Η εγελιανή ερμηνεία του Σωκρατικού φιλοσοφείν Γιώργος Η. Ηλιόπουλος Υπάρχει η έννοια του υπερβατολογικού στην αρχαία Ελληνική φιλοσοφία; Ελένη Περδικούρη Αισθητικές αξίες, ζητήματα θεωρίας στους H. Rickert και M. Scheler Μάρκος Τσέτσος Ο πραγματισμός και η κατασκευή της κοινωνικής πράξης. Μια κριτική προσέγγιση Στέλιος… Continue reading