Οι λειτουργίες του κράτους σε περίοδο κρίσης. Θεωρία και ελληνική εμπειρία

1ο Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 4-6 Οκτωβρίου 1989 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Κ. Ψυχοπαίδης, Κρίση Θεωρίας στις Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες, Μαν. Αγγελίδης, Κρίση Κοινωνικών Πολιτικών: Ζητήματα Αναπροσδιορισμού Πλαισίων Κοινωνικών ∆ικαιωμάτων. ∆. Γράβαρης, Κρίση Θεωρίας και Κρίση του Κοινωνικού Κράτους: Τάσεις και Προβλήματα σε Σύγχρονες Θεωρίες περί Κοινωνικού Κράτους. Μ.Θ.Χλέτσος, Μια ∆ιαφορετική Αντίληψη για τη Σχέση Ανάμεσα στο Κράτος και την Κοινωνία. Β.Φιοραβάντες, Στοιχεία μιας Σύγχρονης Κριτικής Θεώρησης για το Κράτος. Σπ.Παπασπηλιόπουλος: Κράτος, Λαός, ∆ημοκρατία. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: I. Σαμαράς, Η Αντικειμενική Αναγκαιότητα των Οικονομικών Λειτουργιών του Κράτους. Γ. Σταμάτης, Οι ∆εδηλωμένοι και οι Πραγματικοί Στόχοι της Κρατικής ∆ιαχείρισης της Οικονομικής Κρίσης. Μ. Ψαλιδόπουλος, Σύγχρονες Ερμηνείες της Κρίσης του 1929: Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας. Σ. Ιωαννίδης,… Continue reading