Αξιολογικά, τεύχος 18, (Νοέμβριος 2007) Φώυερμπαχ: Φιλοσοφία και κριτική

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΙΑΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΥ∆ΑΣ: Η ολική άρνηση της θεωρησιακής φιλοσοφίας είναι η αλήθειά της ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Από το Πνεύμα στην Ουσία: Για την κριτική του Φώυερμπαχ στη θεωρησιακή φιλοσοφία της θρησκείας ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Φύση και θεωρησιακή φιλοσοφία στα προγραμματικά κείμενα του Φώυερμπαχ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΗΘΙΚΗ, ΕΥ∆ΑΙΜΟΝΙΑ ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, Κριτική της μεταφυσικής και εγωισμός στο έργο του Φώυερμπαχ ΑΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ: Ευδαιμονία και ηθικότητα στον Φώυερμπαχ ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΑΡΕΜΑΣ: Αγάπη και πανανθρώπινη φύση στη φιλοσοφία του Φώυερμπαχ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΦΩΥΕΡΜΠΑΧ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Η κριτική του ιδεαλισμού και το πρόβλημα της μεθόδου: Όψεις της σχέσης Μαρξ – Φώυερμπαχ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ο υλισμός του Φώυερμπαχ και ο υλισμός του Μαρξ ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ: Φώυερμπαχ και Βάγκνερ. Η φιλοσοφική και καλλιτεχνική υπεράσπιση,της αισθητικότητας στη μεταεγελιανή… Continue reading

Αξιολογικά, τεύχος 17, (Μάιος 2007)

ΑΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ: Thibaut και Savigny: Η «διένεξη περί κωδικοποίησης» του δικαίου και η συγκρότηση του «πρώιμου» ιστορισμού ΑNDREAS ΑRNDT: «Πραγματιστική ∆ιαλεκτική»: Πρώιμη ρομαντική ερμηνευτική και αυτοαναστοχασμός της νεωτερικότητας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ: Σχέση πολιτικής και οικονομίας στα πολιτικά γραπτά του Max Weber ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κριτική της φελελεύθερης αντίληψης για την ισότητα ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Για τον ατομικισμό. Νεότερα και σύγχρονα μορφώματα ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΜΠΟΧΩΤΗΣ: Ανορθολογικές τάσεις στην Ελλάδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ: Ο Ρουσσώ υπό το πρίσμα του Μπερκ και η Γαλλική Επανάσταση ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΦΑ: Κοινοτισμός και μετάφραση ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ: ∆ομή, ιδεολογία και ιστορία. Στοιχεία για τη θεμελίωση του «δομιστικού μαρξισμού»

Λία Μελά, John Rawls. Η προβληματική του συμβολαίου, 2007

Το ειδοποιό χαρακτηριστικό των κλασικών συμβολαιακών θεωριών συνίσταται στο εγχείρημα θεμελίωσης της εξουσίας επί μιας έννοιας συναίνεσης των πολιτών, η οποία παράγεται από τον Ορθό Λόγο. Η ιδέα του συμβολαίου βρήκε έκφραση σε πληθώρα διαφορετικών θεωριών, για να φθάσει στην κορύφωσή της στις μεγάλες θεωρίες του ∆ιαφωτισμού και έκτοτε να περιπέσει σε αφάνεια. Το 1971, με τη δημοσίευση της Θεωρία της ∆ικαιοσύνης, ο John Rawls επανέφερε στο φιλοσοφικό προσκήνιο την ίδια παλαιά ιδέα. Ποιο είναι το νόημα αυτής της αναβίωσης; Μπορεί η συναίνεση να θεωρηθεί ιδρυτική της κανονιστικής ορθότητας; Ποιες είναι οι επιστημολογικές προϋποθέσεις και οι αξιακές δεσμεύσεις της θεωρίας με βάση τις οποίες μπορεί να τεθεί το ζήτημα της κανονιστικής ισχύος του συμβολαίου; Επιχειρώντας να απαντήσει σε ερωτήματα αυτής… Continue reading

Εργασία, πολιτική και εργατικά συνδικάτα στην Ελλάδα (1980-2004), 10ο Επιστημονικό Συνέδριο 2007

Εργασία και πολιτική : συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα, 1974-2004 : 10ο επιστημονικό συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 18-21 Μαίου 2005 Βάλια Αρανίτου, Ο εργατικός συνδικαλισμός ως παράγοντας ενίσχυσης των εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων Χρ. Βερναρδάκης/Κ. Μαυρέας/Β. Πατρώνης, Συνδικάτα και σχέσεις εκπροσώπησης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990-2004 Ηλ. Γαληνός, Ασκήσεις κοινωνικής εταιρικότητας στο ελληνικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων Δ. Ν. Γράβαρης, Εργατικά συνδικάτα και κρατική πολιτική Απ. Δεδουσόπουλος, Διαρθρωτικές αλλαγές και συνδικαλιστικό κίνημα Μιχ. Σπουρδαλάκης, Πολιτικά κόμμα και συνδικάτα. Βίοι παράλληλοι Θαν. Τσακίρης, Σχέσεις μεταξύ πολιτικών κομμάτων και συνδικαλιστικών παρατάξεων: Η περίπτωση των συλλόγων εργαζομένων σε κρατικές τράπεζες ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Ν. Καλτσόγια–Τουρναβίτη, Γυναίκες και συνδικαλισμός Γ. Κατρούγκαλος, Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο και το φάντασμα του ελληνικού κορπορατισμού… Continue reading