Διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήμερα

Διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήμερα : 3ο Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειο Πανεπιστήμιο, 27-29 Νοεμβρίου 1991 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι: Γ. Κουζέλης, Η Διαλεκτική της Αναγνώρισης στην Κοινωνική Πολιτική. Τάσεις και Αντιφάσεις στη Σχέση Πολίτη – Κράτους Πρόνοιας. Δ. Γράβαρης, Η Έννοια της Κοινωνικής Πολιτικής στη Νεοκλασική Οικονομική Θεωρία. Β. Γεωργιάδου, Το Στοιχείο της «Αρωγής» στη «Νέα Κοινωνική Πολιτική». Μια Κριτική Παρουσίαση του «Πρωτογενούς Συστήματος Ασφαλείας». Π. Καμπανάς, Θεωρία του Φθίνοντος Κράτους Ευημερίας. Χ. Ναξάκης, Προς Ένα Κοινωνικά Εγγυημένο Ισόβιο Εισόδημα. ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΙ: Γ. Σολδάτος, Ο Πολιτικός Οικονομικός Κύ-κλος και το Κράτος Πρόνοιας. Γ. Χάνδανος, Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνικές Ανάγκες. Μ. Χλέτσος, Ανάλυση της Κρίσης του ΚράτουςΠρόνοιας ως Κρίση Οργάνωσης του Κοινωνικού. Α. Μοσχονάς, Υπερεθνικό… Continue reading

Το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σήμερα. Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις, 2ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1991

2o Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 1990 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ε.Καψωμένος, Κοινωνικές Διαστάσεις του Θεσμικού Προβλήματος των ΑΕΙ. Μ.Αντωνοπούλου, Η Κρίση των ΑΕΙ. Κρίση Θεσμική και Κοινωνική. Ν.Χρόνης, Το Πανεπιστήμιον Αγωνιζόμενον. Β.Κρεμμυδάς, Κοινωνία και Παιδεία: Χαρακτηριστικά μιας Πανεπιστημιακής Πολιτικής. Δ.Ρόκος, Όψεις των Κρατικών Πολιτικών για την Παν/μιακή Παιδεία και Έρευνα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Κριτική Προσέγγιση, Τάσεις και Προοπτικές. Ν.Καλτσόγια, Η Έννοια της Αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων και τα Όρια της Κρατικής Παρέμβασης. Γ.Παπαδημητρίου, Το Σύνταγμα και η Ίδρυση μη Κρατικών Πανεπι­στημίων. Χ.Ναξάκης, Η Νέα Σχέση Πανεπιστημίου-Επιχειρήσεων και Κράτους. Η Παραγωγή Άϋλων Εμπορευμάτων. Μ.Χλέτσος, Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Συνύπαρξη ή Αντιπαράταξη. Θ. Γεωργακόπουλος, Προβλήματα Χρηματοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα…. Continue reading

Τεύχος 2 (Απρίλιος 1991)

Περιεχόμενα Το πρόβλημα των ιστορικο-θεωρητικών προϋποθέσεων του φιλελευθερισμού Μανόλης Αγγελίδης Το αίτημα της μικρο-θεμελιώσης των μακρο-κοινωνικών κατηγοριών στο θεωρητικό υπόδειγμα του αναλυτικού μαρξισμού Διονύσης Γράβαρης Ιστορία και πολιτικός λόγος στον Hobbes και τον Spinoza Δημήτρης Κοτρόγιαννος Η “μετα-φιλοσοφική κουλτούρα” του R. Rorty: τέλος της θεωρίας ή νέα μεταφυσική για σχετικιστές; Βούλα Τσινόρεμα Οι απορίες της ιστορίας της φιλοσοφίας ως αδιέξοδα της φιλοσοφίας της ιστορίας Κώστας Σιμόπουλος