Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967)

Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967) : 4ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 24-27 Νοεμβρίου 1993 B. Κρεμμυδάς, Η Ελλάδα του 1945-1967: Το Ιστορικό Πλαίσιο. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ: Χ. Χατζηιωσήφ, Η Περίοδος της Ανασυγκρότησης 1945-1953 ως στιγμή της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Σ. Θωμαδάκης, Αδιέξοδα της Ανασυγκρότησης και Οικονομικοί Θεσμοί του Μεταπολεμικού Κράτους. Γ. Σταθάκης, Η Οικονομική Πολιτική των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 1949-1953: Σταθεροποίηση και Νομισματική Μεταρρύθμιση. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Δ. Σακκάς, Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Περιόδου 1947­1966 και η σχέση τους με τον ενδεικτικό προγραμματισμό. Γ. Λιοδάκης, Κοινωνικο θεωρητικές Βάσεις και Πρακτικές Οικονομικού Προγραμματισμού στην Ελλάδα κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο. Σ.Καραγιάννη/Α.Νικολάου, Βιομηχανική Πολιτική στις Πρώτες Μεταπολεμικές Δεκαετίες: Χωρικές και Κλαδικές… Continue reading

Μανόλης Αγγελίδης, Φιλελευθερισμός: κλασικός και νέος. Ζητήματα συνέχειας και ασυνέχειας στο φιλελεύθερο επιχείρημα, 1993

Στη μελέτη αυτή εξετάζονται συγκριτικά δύο υποδείγματα πολιτικο-θεωρητικού επιχειρήματος στην παράδοση της θεωρίας του φιλελευθερισμού. Ερευνώνται ειδικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η φιλελεύθερη πολιτική θεωρία κατά τη σύσταση του αντικειμένου της και οι απορίες που της θέτει το ίδιο το αντικείμενο όταν αυτή παραβλέπει ουσιώδεις διαστάσεις του. Θεωρείται ότι ανάμεσα στο κλασικό πολιτικο-θεωρητικό επιχείρημα και στο σύγχρονο φιλελεύθερο επιχείρημα έχει επέλθει μια θεμελιακή ρήξη, η οποία εντοπίζεται ιδιαίτερα στον τύπο κατασκευής της σχέσης μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού στο επίπεδο της πολιτικής. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του σύγχρονου φιλελευθερου επιχειρήματος επιχειρείται ο αναπροσδιορισμός και η ενίσχυση των ιδιωτικοπολιτικών αρχών και η υπονόμευση των κοινωνικοπολιτικών αρχών, είτε ως αναποτελεσματικών είτε με αναφορά σε πλαίσιο ηθικής θεωρίας. Πίσω από αυτό το… Continue reading

Διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήμερα, 3ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1993

Διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήμερα : 3ο Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειο Πανεπιστήμιο, 27-29 Νοεμβρίου 1991 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι: Γ. Κουζέλης, Η Διαλεκτική της Αναγνώρισης στην Κοινωνική Πολιτική. Τάσεις και Αντιφάσεις στη Σχέση Πολίτη – Κράτους Πρόνοιας. Δ. Γράβαρης, Η Έννοια της Κοινωνικής Πολιτικής στη Νεοκλασική Οικονομική Θεωρία. Β. Γεωργιάδου, Το Στοιχείο της «Αρωγής» στη «Νέα Κοινωνική Πολιτική». Μια Κριτική Παρουσίαση του «Πρωτογενούς Συστήματος Ασφαλείας». Π. Καμπανάς, Θεωρία του Φθίνοντος Κράτους Ευημερίας. Χ. Ναξάκης, Προς Ένα Κοινωνικά Εγγυημένο Ισόβιο Εισόδημα. ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΙ: Γ. Σολδάτος, Ο Πολιτικός Οικονομικός Κύ-κλος και το Κράτος Πρόνοιας. Γ. Χάνδανος, Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνικές Ανάγκες. Μ. Χλέτσος, Ανάλυση της Κρίσης του ΚράτουςΠρόνοιας ως Κρίση Οργάνωσης του Κοινωνικού. Α. Μοσχονάς, Υπερεθνικό… Continue reading

Τεύχος 5 (Οκτώβριος 1993)

Περιεχόμενα Το μαρξικό σχέδιο για μια “διαλεκτική μέθοδο ανάπτυξης” ως θεματοποίηση του εσωτερικού στοιχείου της πολιτικής οικονομίας Hans-Georg Backhaus Συνταγματικά δεσμά στον Λεβιάθαν. Νεοφιλελεύθερο κοινωνικό συμβόλαιο κατά του κοινωνικού κράτους: μια κριτική της θεωρίας του J. M. Buchanan Γιάννης Βούλγαρης Θεωρίες του εκλογικού-οικονομικού κύκλου: προβλήματα θεμελίωσης και κριτικής Σταύρος Β. Θωμαδάκης – Δημήτρης Β. Σερεμέτης Προλεγόμενα στο πολιτικό επιχείρημα Παντελής Μπασάκος Ο Montaigne και η φιλοσοφική παράδοση Δημήτρης Κοτρόγιαννος Φορμαλισμός, ιστορισμός και αξιολογία στη θεμελίωση της πολιτικής οικονομίας (C. Menger, Max Weber) Κοσμάς Ψυχοπαίδης