Τεύχος 4 (Νοέμβριος 1992)

Περιεχόμενα Κοινωνία της αγοράς και συγκρότηση της κρατικής μορφής στον A. Smith Διονύσης Γ. Δρόσος Προβλήματα μιας μεταμοντέρνας αντίληψης της δικαιοσύνης Κώστας Μ. Σταμάτης Gustav Schmoller: Ιστορισμός και κριτική Θανάσης Γκιούρας Φορμαλισμός, ιστορισμός και αξιολογία στη θεμελίωση της Πολιτικής οικονομίας (G. Schmoller) Κοσμάς Ψυχοπαίδης

Σταύρος Ιωαννίδης, Ανταγωνισμός, αγορά και δημοκρατία. Μια κριτική της νεοαυστριακής οικονομικής θεωρίας, 1992

Η μελέτη του Σταύρου Ιωαννίδη έχει ως αντι- κείμενο την κριτική ανακατασκευή της νεο- αυστριακής θεωρίας. Το εγχείρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και επικαιρότητα δεδομένου ότι, τόσο η εσωτερική συγκρότηση αυτής της θεωρίας, όσο και οι πολιτικές της προεκτάσεις αποτέλεσαν μια από τις σημαντικότερες «βάσεις» για τη συντηρητική στροφή που χαρακτήρισε τόσο την κρατική παρέμβαση, όσο και την ίδια τη σχέση μεταξύ κράτους και οικονομίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80. Με την έννοια αυτή, η κατανόηση της εσωτερικής «λογικής» αυτής της θεωρίας, αλλά και η κριτική οριοθέτηση της πολιτικο-ιδεολογικής της εμβέλειας συνιστούν σήμερα ένα από τα βασικότερα καθήκοντα της κριτικά αυτοκατανοούμενης πολιτικής οικονομίας. Έτσι, η συσχέτιση της εσωτερικής συγκρότησης της νεοαυστραικής οικονομικής θεωρίας με την ιδεολογική της αυτοκατανόηση… Continue reading

Τεύχος 3 (Ιανουάριος 1992)

Περιεχόμενα Μεθοδολογική αποδόμηση και αισθητική ανασύνθεση: Μια κριτική παρουσίαση των μεθοδολογικών επιλογών βάσει των οποίων συγκροτείται η κοινωνικο-ιστορική επιστημολογία του Georg Simmel Κώστας Σιμόπουλος Η νεοφιλελεύθερη θεμελίωση της ηθικής: Ο Hayek ως κριτικός της κοινωνικής δικαιοσύνης Πάνος Μαραβέλιας Το πρόβλημα της αποτυχίας του καπιταλισμού και οι θεωρίες των κρίσεων Χρήστος Πιτέλης Κριτικές παρατηρήσεις για τη σχέση πολιτικής και ηθικής Γεώργιος Ι. Μανιάτης Τυπική ορθολογικότητα και συλλογικές σκοποθεσίες: Η θεωρία περί συλλογικού πράττειν του M. Olson Διονύσης Γράβαρης