Ηλίας Γεωργαντάς – Θανάσης Γκιούρας (επίμ.), Χώρος, πόλη και εξουσία στη νεωτερικότητα, 2013

Η συγκρότηση της σύγχρονης πόλης πραγματοποιείται μέσα από ρητά οικονομικούς και εξουσιαστικούς όρους. Κατά συνέπεια η έρευνα του σύγχρονου χώρου αποδεικνύεται μία από τις καλύτερες αφετηρίες για την εξέταση των εξουσιαστικών σχέσεων. Στην τοπογραφία της νεωτερικότητας η εξουσία αναδιατάσσεται με ιστορικά συγκεκριμένους τρόπους. Η πόλη όχι μόνο διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό αλλά σταδιακά διεκδικεί και αποκτά τη δυνατότητα να υπαγορεύει τα περιεχόμενα και να επιβάλλει τις μορφές, επιδρώντας στη σύλληψη του του ιστορικού παρελθόντος, στη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και στην κατανόηση των κοινωνικών αντιθέσεων που εκδηλώνονται μέσα σε αυτόν τον χώρο. Η συγκεκριμένη ανθολόγηση κειμένων προσφέρει στην αναγνώστη μια σειρά από θεωρήσεις, αναλύσεις, διαπιστώσεις και εκτιμήσεις, οι οποίες έχουν επηρεάσει θεμελιωδώς τη σύγχρονη κοινωνική σκέψη. Για πρώτη φορά… Continue reading