Αξιολογικά

Τεύχος 9 – Αφιέρωμα: Μαρξ και μαρξισμοί (Ιούνιος 1996)

Περιεχόμενα

Η κριτική της πολιτικής οικονομίας ως θεωρία σύστασης της αξίας

Helmut Reichelt

Χρόνος και θεωρητικές κατηγορίες στη μαρξική διαλεκτική

Στέλιος Αλεξανδρόπουλος

Ελευθερία και δικαιώματα του ανθρώπου στη σκέψη του Μαρξ

Κώστας Μ. Σταμάτης

Gramsci: Ιστορία και πολιτική

Δώρα Κανούση

Ο Gramsci για τον κοινό νου και τη φιλοσοφία

Χρυσούλα Μητσοπούλου

Επιστημονισμός και διαλεκτική στον Della Volpe και στους επιγόνους του

Κοσμάς Ψυχοπαίδης

Για την αλληλογραφία μεταξύ Theodor W. Adorno και Walter Benjamin

Gustav Auernheimer

Η ελληνική έκδοση των μαρξικών Grundrisse

Νίκος Κιντής