Αξιολογικά

Τεύχος 6 (Μάιος 1994)

Περιεχόμενα

Αντιλήψεις της φύσης στην οικονομική επιστήμη

Μ. Σκούρτος

Το πεδίο ιστορικότητας και η δυναμική της σύγχρονης πολιτικής: ατομικότητα και Ratio

Στάθης Μπάλιας

Αναγωγισμός και αξίες στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες

Ιόλη Πατέλλη

Επιχείρηση, επιχειρηματίας, κεφάλαιο. Τα όρια του μεθοδολογικού ατομισμού στις σύγχρονες θεωρήσεις της επιχείρησης

Σταύρος Ιωαννίδης

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του παγκόσμιο καταμερισμού της εργασίας. Θεωρητικές υποθέσεις εξωτερικού εμπορίου και διεθνούς παραγωγής

Αντώνης Γεωργόπουλος

Η προσέγγιση της Ρύθμισης: Θεωρία της κρίσης ή κρίση της θεωρίας;

Σ. Μαυρουδέας