Αξιολογικά

Τεύχος (διπλό) 11-12 (Ιούνιος 1998)

Περιεχόμενα

Νεότερες αντιπαραθέσεις για τον πολιτισμικό σχετικισμό και την παγκοσμιότητα στις ιστορικές κοινωνικές επιστήμες και στις επιστήμες του πολιτισμού

Andreas Poltermann

Μέσα, επικοινωνία, δίκαιο στον Habermas (είκοσι και μία κριτικές θέσεις)

Helmut Reichelt

Κοινωνία, υποκειμενικότητα και νεοτερικότητα στον Hambermas

Κανάκης Λελεδάκης

Γλώσσα και κοινωνική θεωρία στον J. Habermas

Γιώργος Ξηροπαΐδης

Ορθολογικότητα και αξίες στον Carnap και στον Quine

Ιόλη Πατέλλη

Ο Gaston Bachelard και το αίτημα μιας διαλεκτικής ορθολογικότητας

Μύρων Αχείμαστος

Ο Montesquieu και η ιστορία

Δημήτρης Κοτρόγιαννος

Ο ρομαντικός και η ιδέα του πολιτικού

Νικόλας Σεβαστάκης

Αγορά, πολιτεία και πολιτική απόφαση: τα όρια του νεοφιλελεύθερου αντι-κρατισμού

Διονύσης Δρόσος

Η μεθοδολογική συγκρότηση της έννοιας της αγοράς και ο ρόλος του δικαίου στην πολιτική θεωρία του Hayek

Θεόδωρος Παπαϊωάννου

Κοινότητα, ελευθερία και ισότητα. Προβλήματα αναθεμελίωσης της κοινωνικής δικαιοσύνης στις κοινοτιστικές θεωρίες

Μανόλης Αγγελίδης