Έργα Σάκη Καράγιωργα

Σάκης Καράγιωργας, Μελέτες – Άρθρα – Ομιλίες, Τόμος 2ος , Άρθρα – Ομιλίες (1970-1974)

Τα κυριώτερα στοιχεία τα συνθέτοντα την σημερινήν οικονομίαν της Ελλάδος (σε συνεργασία με Δ.Κουλουριάνο), 1958. • Αναγκαίοι μεταρρυθμίσεις του ελληνικού φορολογικού συστήματος, εις Εισηγήσεις επί της μεταρρυθμίσεως του ελληνικού φορολογικού συστήματος {σε συνεργασία με T.Break, Α. Μιχαλάκη), 1967. • Η επίπτωσις των φόρων εν Ελλάδι, 1968. • Η επιταχυνόμενη απόσβεσις ως κίνητρον επενδύσεων εν Ελλάδι, (χ.χ.ε.)

Περισσότερα