Έργα Σάκη Καράγιωργα

Σάκης Καράγιωργας, Μελέτες – Άρθρα – Ομιλίες, Τόμος 1ος , Άρθρα – Ομιλίες (1957-1969)

Αυτοβιογραφικό σημείωμα. · Ο σχηματισμός του εθνικού εισοδήματος και οι προσδιοριστικοί αυτού παράγοντες (Δυναμική ανάλυσις), 1957. · Πολιτική ελλειματικού προϋπολογισμού 1957. • Θεωρία της επιχειρήσεως, 1959. • Συστήματα Γενικής Οικονομικής Ισορροπίας και διακλαδική ανάλυσις, 1959. • Εν υπόδειγμα νομισματικής αναλύσεως (σε συνεργασία με Α. Λάζαρη), 1960. • Η εξίσωσις αποταμιεύσεως και επενδύσεως, 1962. • Οικονομική ανάλυσις του προβλήματος της διπλής φορολογίας των ξένων ιδιωτικών επενδύσεων, 1963. • Φορολογική πολιτική και οικονομική ανάπτυξις. Η ελληνική περίπτωσις, 1964. • Εκτιμήσεις επί του προϋπολογισμού 1965 και προτεινόμενα φορολογικά μέτρα, 1964. • Η πολιτική εισοδημάτων στην Ελλάδα. Διαπιστώσεις και προτάσεις, 1965. • Το ισοζύγιον πληρωμών: Σοβαρός περιορισμός δια την πραγματοποίησιν υψηλών ρυθμών αναπτύξεως, 1965. • Ο ρόλος του κράτους στην οικονομική ανάπτυξη, 1966. • Ο ρόλος του κράτους κατά το 5ετές πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως, 1966. • Φορολογική πολιτική και οικονομική ανάπτυξη, 1966.

Περιεχόμενα

Περισσότερα