Επιστημονικά συνέδρια

Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), 4ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1994

Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967) : 4ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 24-27 Νοεμβρίου 1993

B. Κρεμμυδάς, Η Ελλάδα του 1945-1967: Το Ιστορικό Πλαίσιο.

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ: Χ. Χατζηιωσήφ, Η Περίοδος της Ανασυγκρότησης 1945-1953 ως στιγμή της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Σ. Θωμαδάκης, Αδιέξοδα της Ανασυγκρότησης και Οικονομικοί Θεσμοί του Μεταπολεμικού Κράτους. Γ. Σταθάκης, Η Οικονομική Πολιτική των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 1949-1953: Σταθεροποίηση και Νομισματική Μεταρρύθμιση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Δ. Σακκάς, Τα

Αναπτυξιακά Προγράμματα της Περιόδου 1947­1966 και η σχέση τους με τον ενδεικτικό προγραμματισμό. Γ. Λιοδάκης, Κοινωνικο

θεωρητικές Βάσεις και Πρακτικές Οικονομικού Προγραμματισμού στην Ελλάδα κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο. Σ.Καραγιάννη/Α.Νικολάου, Βιομηχανική Πολιτική στις Πρώτες Μεταπολεμικές Δεκαετίες: Χωρικές και Κλαδικές Διαστάσεις. Π. Σκάγιαννης, Ο Ρόλος των Υποδομών στα Καθεστώτα Συσσώρευσης των Πρώτων Μεταπολεμικών Περιόδων στην Ελλάδα. Μ.Καραμεσίνη, Αυταρχικό Μεταπολεμικό Κράτος και Ιδιαιτερότητες Εφαρμογής του Κεϋνσιανισμού. Μακροοικονομική Επέκταση χωρίς Κοινωνικό Συμβόλαιο. Σ. Τσοτσορός, Ενέργεια και Ανάπτυξη στη Μεταπολεμική Περίοδο (1948-1973). Α. Γουλιέλμος, Η Κατάσταση της Ελληνικής Ναυτιλίας την Περίοδο 1945-1967 και η Ελληνική Ναυτιλιακή Πολιτική [τομ. Β’].

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γ. Ζυγογιάννης/Ν. Λέναδρος, Ορισμένα Βασικά Χαρακτηριστικά του «Κράτους Πρόνοιας» στην Ελλάδα κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο. Σ. Κατρανίδης, Ελληνική Μεταποίηση, Ομάδες Συμφερόντων και οι Επιδράσεις τους στη Διάρθρωση της Δασμολογικής Προστασίας. Κ.Βελέντζας/Γ. Καραγιάννης/Μ. Χατζηπροκοπίου, Η Κατανάλωση Τροφίμων στην Ελλάδα κατά την Περίοδο 1950-1967. Σ. Μπαμπανάσης, Η Οικονομική Ανάπτυξη και οι Κοινωνικές Επιπτώσεις της στην Ελλάδα κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945­1967) [τομ. Β’].

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Χ. Τσαρδανίδης, Η Ελλάδα και το Βαλκανικό Σύμφωνο.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ: Α. Καρασαββόγλου/Κ. Κατρακυλίδης/Κ. Τερζίδης, Διαστάσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής στην Ελλάδα, 1951-1967. Π. Καμπανάς, Οικονομικός Κύκλος και Πολιτική Σταθεροποίησης στην Ελλάδα, 1945-1967. Ν. Κωστελέτου, Διεθνές Εμπόριο και Οικονομική Μεγένθυνση: Ελλάδα 1949-67. Ν. Απέργης, Πηγές του Ελληνικού Μακροοικονομικού Επιτεύγματος: Η περίοδος 1945-1967. Εμπειρική Ανάλυσης μέσω ενός Var Υποδείγματος. Σ. Ζήκος, Ανάπτυξη και διαρθρωτικές μεταβολές στην Ελληνική Οικονομία, 1958-1966: Διαχρονική ανάλυση στα πλαίσια του συστήματος εισροών-εκροών. Γ. Κορρές, Τεχνολογική Πολιτική και Ελληνική Οικονομική Ανάπτυξη στη Μεταπολεμική Περίοδο 1945-1967.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Σ.Ιωαννίδης/Γ. Καλογήρου/Α. Λυμπεράκη, Το Αίτημα της Ανάπτυξης από το περιοδικό «Νέα Οικονομία» 1946-1967. Β. ΠεσμαΖόγλου, Η Ελληνική Οικονομία μέσα από τις Στήλες του Περιοδικού «Οικονομική Πορεία»: 1950-1970. Π. Νούτσος, «Ανοικοδόμηση» και «Λαοκρατία»: το Εγχείρημα του «Ανταίου» και «ΕΠΑΝ» στα πρόθυρα του Εμφυλίου Πολέμου. Μ. Ψαλιδόπουλος, Ο «Ρεαλιστικός Φιλελευθερισμός» του Παναγή Παπαληγούρα και η Οικονομική Πολιτική της περιόδου 1952-67.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Ε. Καψωμένος, Η Ελληνική Λογοτεχνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967). Α. Κύρτσης, Πολιτισμικές και Ιδεολογικές Εκφράσεις της Μετεμφυλιοπολεμικής Νεωτερικότητας. Μ. Κομνηνού, «Κινηματογράφος-Ιδεολογία-Κριτική» στην Ελλάδα κατά την Περίοδο 1950-1967. Σ. Αγουρίδης, Νέα Ρεύματα στην Ελληνική Θεολογία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967).

ΚΡΑΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: Γ.Μπουρίτσας/Δ. Κωστόπουλος/Αι.Κλωνάρη, Οι Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις κατά την πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο. Χ. Μελετιάδης, Η Πολιτισμική Διάσταση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967). Στ. Πεσμαζόγλου, Τεχνική Βοήθεια και Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές κατά την πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967). Α. Μακρυδημήτρης, Κυβέρνηση και Διοίκηση: Διοικητικός Μηχανισμός του Κράτους κατά την Περίοδο της «Ανασυγκρότησης». Δ. Νιάκας, Αίτια μη Υλοποίησης μιας Καινοτόμου Νομοθετικής και Περιφερειακής Παρέμβασης (ΝΔ 2592/53) για την Υγεία και Περιφερειακή Οργάνωση του Υγειονομικού Συστήματος.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Σ. Ρομπόλης, Η Μετανάστευση στην Ελλάδα κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο ως Συνιστώσα της Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η.Κάτσικας/Λ.Λαμπριανίδης, Πληθυσμιακές Μετακινήσεις στο Εσωτερικό της Υπαίθρου και η Τάση για Δημιουργία Μεσαίου Μεγάθους Αστικών Κέντρων. Γ. Πετράκη, Η Εσωτερική Προσωρινή Μετανάστευση Εργασίας προς το Λαύριο.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ: Γ. Παντέλογλου, Η Αποτυχία του Εκδημοκρατισμού του Ελληνικού Συνδικαλιστικού Κινήματος στη Μεταπολεμική Περίοδο και η Θεσμοθέτηση των Παρεμβάσεων. Το Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα στην Περίοδο 1945 -1950. Χ. Ιωάννου, Το Εθνικό Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων στη Μεταπολεμική Ελλάδα, 1955-67 [τόμ. Β’].

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δ. Ρόκος, Η Πολιτική Γης της Περιόδου 1945-1967. Κοινωνικοπολιτικά Αίτια και «Αναπτυξιακές» και Περιβαλλοντικές Παρεκβολές. Π. Δελλαδέτσιμας, Απόψεις, Θεωρίες και Πρακτικές Σχεδιασμού του Χώρου κατά την Περίοδο της Ανασυγκρότησης και τη Δεκαετία του ’50. Γ. Μιχαήλ, Πολεοδομική Εξέλιξη της Αθήνας κατά τις δύο Πρώτες Μεταπολεμικές Δεκαετίες. Σ. Αντωνοπούλου, Οι Συνέπειες της Οικοδομικής Παραγωγής και του Καθεστώτος Γαιοκτησίας στην Κοινωνικο-οικονομική Συγκρότηση της Μεταπολεμικής Ελλάδας. Π.Γετίμης/Δ. Οικονόμου, Οικονομικές Διαστάσεις της Οικοδομικής Δραστηριότητας στη Δεκαετία του ’50. Μ.Μαρμαράς/ Σ.Τσιλένης, Η Μεταπολεμική Πολιτική Πολεοδομικών Επεκτάσεων στην Αθήνα ως Αποτέλεσμα Απουσίας Αρχών Σχεδιασμού και Διαμόρφωσης του Αστικού Χώρου. Θ.Βλαστός/Γ.Ναθένας, Αθήνα. Μεταπολεμικές Αυταπάτες και οι Επιπτώσεις τους στους Σημερινούς Συγκοινωνιακούς Προγραμματισμούς. Λ. Βασενχόβεν, Χωρο-ταξικός Σχεδιασμός στη Δεκαετία του ’60 [τομ. Β’].

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ: Α. Ελεφάντης, Εθνικοφροσύνης: Η Ιδεολογία του Τρόμου και της Ενοχοποίησης. Ν.ΚαλτσόγιαΤουρναβίτη, Η Μεταπολεμική Ελληνική Κοινωνία και η Πορεία της προς τον Θεσμικό-Πολιτικό Εκσυγχρονισμό. Β. Μεσθανέως, Η Αντιπολίτευση στην Ελλάδα κατά την Περίοδο 1949-1963. Ι. Παπαθανασίου, ΕΔΑ: Το Μαζικό Κόμμα της Προδικτατορικής Αριστεράς (1963­1967). Γ. Μητάκος, Οικονομικά και Κοινωνικά Αδιέξοδα στη Δεκαετία του ’60 και Τάσεις Υπέρβασής τους σε Πολιτικό Επίπεδο: Οι Αγκυλώσεις μιας Ανάπηρης Καρέκλας. Η. Νικολόπουλος, Ιουλιανά 1965: Οι Κοινωνικοπολιτικές Διαστάσεις της Κρίσης. Ν. Κοτζιάς, Η Κοινωνία της Συνενοχής. Κρατική Νομιμότητα και Νομιμοποίηση στη Μεταπολιτευτική Ελλάδα. Μια πρόταση Ερμηνείας του ιστορικού γίγνεσθαι της Ελληνικής κοινωνίας την περίοδο 1950-1967.

Για τον τόμο με τις εισηγήσεις του συνεδρίου, πατήστε εδώ