Αξιολογικά

Αξιολογικά, τεύχος 17, (Μάιος 2007)

ΑΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ: Thibaut και Savigny: Η «διένεξη περί κωδικοποίησης» του δικαίου και η συγκρότηση του «πρώιμου» ιστορισμού

ΑNDREAS ΑRNDT: «Πραγματιστική ∆ιαλεκτική»: Πρώιμη ρομαντική ερμηνευτική και αυτοαναστοχασμός της νεωτερικότητας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ: Σχέση πολιτικής και οικονομίας στα πολιτικά γραπτά του Max Weber

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κριτική της φελελεύθερης αντίληψης για την ισότητα

ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Για τον ατομικισμό. Νεότερα και σύγχρονα μορφώματα

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΜΠΟΧΩΤΗΣ: Ανορθολογικές τάσεις στην Ελλάδα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ: Ο Ρουσσώ υπό το πρίσμα του Μπερκ και η Γαλλική Επανάσταση

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΦΑ: Κοινοτισμός και μετάφραση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ: ∆ομή, ιδεολογία και ιστορία. Στοιχεία για τη θεμελίωση του «δομιστικού μαρξισμού»