Αξιολογικά

Τεύχος 17 (Μάιος 2007)

Περιεχόμενα

Thibaut και Savigny: Η «διένεξη περί κωδικοποίησης» του δικαίου και η συγκρότηση του «πρώιμου» ιστορισμού

Αλίκη Λαβράνου

«Πραγματιστική ∆ιαλεκτική»: Πρώιμη ρομαντική ερμηνευτική και αυτοαναστοχασμός της νεωτερικότητας

Andreas Arndt

Σχέση πολιτικής και οικονομίας στα πολιτικά γραπτά του Max Weber

Απόστολος Πανταζής

Κριτική της φιλελεύθερης αντίληψης για την ισότητα

Κώστας Μ. Σταμάτης

Για τον ατομικισμό. Νεότερα και σύγχρονα μορφώματα

Νικόλας Σεβαστάκης

Ανορθολογικές τάσεις στην Ελλάδα

Θανάσης Ν. Μποχώτης

Ο Ρουσσώ υπό το πρίσμα του Μπερκ και η Γαλλική Επανάσταση

Χρήστος Γρηγορίου

Κοινοτισμός και μετάφραση

Βασιλική Σιούφα

∆ομή, ιδεολογία και ιστορία. Στοιχεία για τη θεμελίωση του «δομιστικού μαρξισμού»

Γιώργος Φουρτούνης