Συνέδρια

Όρια και σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού

Όρια και σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού : 5o Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 23-26 Νοεμβρίου 1994

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Π.Σούρλας, Ηθική, πολιτική και δημόσιος Λόγος. Σκέψεις πάνω στον Hobbes και στον Kant. K. Ψυχοπαίδης, Δημόσιος χώρος και κοινωνικοπολιτικές αξίες. Α. Κύρτσης, Εκσυγχρονισμός, θεσμικοί συμβιβασμοί και δημοσιότητα.

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: Γ.Παπαδημητρίου, Η τριτενέργεια των ατομικών δικαιωμάτων σήμερα. Α.Μανιτάκης, Τα κοινωνικά δικαιώματα μεταξύ πολιτικής και ιδιωτικής κοινωνίας. Γ.Σωτηρέλης, Από την ελευθερία των ΜΜΕ στην ελευθερία έναντι των ΜΜΕ. Το συνταγματικό πρόβλημα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Α. Κοτζαμπάση, Το «ιδιωτικό και δημόσιο» ενδιαφέρον για το γάμο και την οικογένεια.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Φαρμακίδης, Η θεσμική (νομική) εφαρμογή των οικονομικών θεωριών. (Το δίκαιο της οικονομίας). Δ.Χαραλάμπης, Η σχέση ιδιωτικού-δημοσίου στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Γ.Χάλαρης, Ιδιωτικοποίηση του κράτους και η ανάδυση της επιχείρησης: προς ένα νέο κοινωνικό υποκείμενο;

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ: Γ.Βούλγαρης, Δημόσιο και ιδιωτικό μετά την κρίση του κοινωνικού κράτους. Η φιλελεύθερη και η συντηρηική ανάλυση. Σ.Αλεξανδρόπουλος, Το πρόβλημα της αντιφατικότητας των κριτηρίων του πράττειν σε δημόσιο/ ιδιωτικό χώρο και η κρίση των πολιτικών θεωριών.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Κ.Σταμάτης, Δημόσιος χώρος και δημοκρατία στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Γ.Κουζέλης, Δημόσιο και ιδιωτικό: κατασκευή και υπέρβαση των ορίων. Δ. Δρόσος, Η απαξίωση της δημοσιότητας στο νεοφιλελευθερισμό. Δ.Γράβαρης, Η ιδιοποίηση της πολιτικής από την πλήρως διοικούμενη κοινωνία στην κοινωνία των δικτύων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ: Σ.Θωμαδάκης, Η ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα: αυτονομίες και ετερονομίες στο δημόσιο χώρο. Γ.Βαβούρας, Η δημοσιονομική πολιτική στα πλαίσια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Χ.Πιτέλης, Η σχέση μεταξύ βιομηχανικής και ανταγωνιστικής στρατηγικής: σύγκρουση και σύγκλιση.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: Γ.Καλογήρου/Α.Λυμπεράκη, Μετατοπίσεις στο αβέβαιο σύνορο «δημοσίου-ιδιωτικού».Σ κέψεις με αφορμή τη βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα μετά το 1974. Γ.Κ.Μπήτρος/Δ.Σ.Σαλαμούρης, Ο ρόλος του ανταγωνισμού και της ιδιοκτησίας στην οικονομική αναποτελεσματικότητα. Σ.Ζήκος, Απορρύθμιση και ιδιωτικοποίηση. Β.Ράπανος, Αποτελεσματικότητα δημοσίων επιχειρήσεων: Τι δείχνει η διεθνής εμπειρία. Α.Αθανασόπουλος, Τεχνική αποδοτικότητα ως κριτήριο αξιολόγησης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σαν ενελλακτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών. Σ.Τσοτσορός, Πολιτικές «κρατικοποίησης» ιδιωτικοποίησης στην ελληνική βιομηχανία (οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα). Κ.Π.Κατρακυλίδης/Α.Γ.Καρασαββόγλου, Επενδυτική δραστηριότητα και η σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ν.Απέργης, Ελλείμματα του δημοσίου τομέα και επιτόκια στην ελληνική οικονομία: Ένας έλεγχος της υπόθεσης του ρικαρδιανού ισοδυνάμου.

ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: Κ.Δικαίος, Τα όρια της ιδιοτικοποίησεως του συστήματος υγεινομικής περιθάλψεως στη Μ.Βρετανία από μια μαρξιστική-λει- τουργιστική σκοπιά. Μ.Ματσαγγάνης, Μεταρρυθμίσεις τύπου «οιονεί αγορών» σε δημόσια συστήματα υγείας. Δ. Νιάκας, Είναι αναγκαία η δημόσια χρηματοδότηση και δημόσια παραγωγή των υπηρεσιών υγείας;

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Σ.Ρομπόλης/Μ.Χλέτσος, Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα. Η περίπτωση της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Π.Παπανικολάου, Μια συγκριτική ανάλυση των παραγόντων που προσδιορίζουν τη ζήτηση ιδιωτικής ασφάλειας υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τη χρήση οικονομετρικών υποδειγμάτων.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Χ.Ιωάννου, Δημόσιο και ιδιωτικό: μια μικροοικονομική ερμηνεία για τις αποκλίνουσες τάσεις του ελληνικού συνδικαλισμού. Γ.Μπουρίτσας/Δ.Ρόκος/ Γ.Τσανάς, Ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα και τα προνόμια των υπαλλήλων.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Α.Ανδρέου/Α. ΑθανασούλαΡέππα, Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση (1950-1990). Διαμόρφωση και ζήτηση. Κ.Σπυρόπουλος, Δημόσια συγχρηματοδότηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και διοικητική μεταρρύθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης στη Γαλλία. Προς μια επανοριοθέτηση της σχέσης δημοσίου και ιδιωτικού στην εκπαίδευση.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Ρ.Παναγιωτοπούλου, Από το κρατικό μονοπώλιο στο ιδιωτικό ολιγοπώλιο και από τους πολίτες στους θεατές: πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των ΜΜΕ. Ν.Λιοναράκης, Η ταυτόχρονη δημοσιοποίηση του ιδιωτικού και η ιδιωτικοποίηση του δημοσίου ως μορφές αμηχανίας του δημοσιογράφου. Ν.ΔεμερτΖής, Πολιτική δημοσιότητα, πρόσωπα και τηλεόραση. Η σχέση δημοσίου-ιδιωτικού στην εποχή της κοινωνίας του θεάματος. Ν.Λέανδρος, Κομματική χειραγώγηση και οικονομική χρεωκοπία. Η περίπτωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα. Α. ΜπελέγρηΡομπόλη, Η σύνδεση των προμηθειών του δημοσίου τομέα με το παραγωγικό σύστημα. Περίπτωση μελέτης: οι προμήθειες της ΔΕΗ.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Α.Ανδρικόπουλος/Σ.Βάσσος/Α. Βλάχου, Οι ιδιωτικοποιήσεις στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας: η περίπτωση της Ελλάδας υπό το πρίσμα της εμπειρίας της Αγγλίας. Η.Σιδηρόπουλος, Επανακαθορισμός ή κατάργηση δημοσίου και ιδιωτικού στον τομέα της ενέργειας.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Μ.Σκούρτος, Δημόσια προστασία από ιδιωτική ρύπανση. Όρια και προϋποθέσεις εφαρμογής οικονομικών κινήτρων στην ελληνική περιβαλλοντική πολιτική. Η.Κουρλιούρος, Τα όρια δημοσίου-ιδιωτικού στη διαμόρφωση χωρικών-βιομηχανικών πολιτικών. Η περίπτωση του Ελαιώνα της Αθήνας. Σ.Κατρανίδης/Γ.Καραγιάννης, Η παρέμβαση του κράτους στην πολιτική δανειοδότησης του αγροτικού τομέα: ομάδες συμφερόντων και επιδιώξεις της εθνικής αγροτικής πολιτικής.

Περιεχόμενα

Περισσότερα