Αξιολογικά

Τεύχος 7 (Νοέμβριος 1994)

Περιεχόμενα

Επιστήμη και ορθολογικότητα. Τα αδιέξοδα του σχετικισμού στη σύγχρονη φιλοσοφία και κοινωνιολογία της επιστήμης

Βούλα Τσινόρεμα

Προβλήματα κατασκευής διαλεκτικών κατηγοριών στο ώριμο μαρξικό έργο

Γιάννης Καραγιώργος

Ο ατομικισμός στη σκέψη του Alexis de Tocqueville

Σταύρος Κωνσταντακόπουλος

Η επιστροφή του υποκειμένου στη σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία

Γιώργος Χάλαρης

Αναδρομή στη ρικαρντιανή επιστημολογική παράδοση

Νίκος Κιντής