Αξιολογικά

Τεύχος 5 (Οκτώβριος 1993)

Περιεχόμενα

Το μαρξικό σχέδιο για μια “διαλεκτική μέθοδο ανάπτυξης” ως θεματοποίηση του εσωτερικού στοιχείου της πολιτικής οικονομίας

Hans-Georg Backhaus

Συνταγματικά δεσμά στον Λεβιάθαν. Νεοφιλελεύθερο κοινωνικό συμβόλαιο κατά του κοινωνικού κράτους: μια κριτική της θεωρίας του J. M. Buchanan

Γιάννης Βούλγαρης

Θεωρίες του εκλογικού-οικονομικού κύκλου: προβλήματα θεμελίωσης και κριτικής

Σταύρος Β. Θωμαδάκης – Δημήτρης Β. Σερεμέτης

Προλεγόμενα στο πολιτικό επιχείρημα

Παντελής Μπασάκος

Ο Montaigne και η φιλοσοφική παράδοση

Δημήτρης Κοτρόγιαννος

Φορμαλισμός, ιστορισμός και αξιολογία στη θεμελίωση της πολιτικής οικονομίας (C. Menger, Max Weber)

Κοσμάς Ψυχοπαίδης