Αξιολογικά

Τεύχος 3 (Ιανουάριος 1992)

Περιεχόμενα

Μεθοδολογική αποδόμηση και αισθητική ανασύνθεση: Μια κριτική παρουσίαση των μεθοδολογικών επιλογών βάσει των οποίων συγκροτείται η κοινωνικο-ιστορική επιστημολογία του Georg Simmel

Κώστας Σιμόπουλος

Η νεοφιλελεύθερη θεμελίωση της ηθικής: Ο Hayek ως κριτικός της κοινωνικής δικαιοσύνης

Πάνος Μαραβέλιας

Το πρόβλημα της αποτυχίας του καπιταλισμού και οι θεωρίες των κρίσεων

Χρήστος Πιτέλης

Κριτικές παρατηρήσεις για τη σχέση πολιτικής και ηθικής

Γεώργιος Ι. Μανιάτης

Τυπική ορθολογικότητα και συλλογικές σκοποθεσίες: Η θεωρία περί συλλογικού πράττειν του M. Olson

Διονύσης Γράβαρης