Αξιολογικά

Τεύχος 14 (Μάρτιος 2004)

Περιεχόμενα

Ο Hans Vaihinger και η επιστημολογία του “ως εάν”

Σπύρος Γάγγας

Η πράξη και η εξαγγελία. Μια διαλεκτική προσέγγιση της τραγικής πράξης στον Αριστοτέλη

Θεόδωρος Πενολίδης

Κράτος, Εκκλησία και ιδεολογία. Το αίτημα της ανεξιθρησκείας ως πρόβλημα της νεοτερικότητας

Γιάννης Πλάγγεσης

Ο Schumpeter και οι μακροοικονομικές θεωρίες περί καινοτομικότητας

Θεόδωρος Α. Παπαδόγγονας

Μερικά θεμελιώδη επιστημολογικά και μεθοδολογικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης φυσικής: επισημάνσεις και σχόλια

Κωνσταντίνος Τζανάκης

Το καθαρό Πολιτικό ή μια (μετα)-μοντέρνα μορφή του πολιτικού βολονταρισμού

Θάνος Λίποαβατς

Ernesto Laclau: μια σύγχρονη θεώρηση του πολιτικού

Ηρακλής Μαυρίδης