Αξιολογικά

Τεύχος 13 (Απρίλιος 2000)

Περιεχόμενα

Πολιτισμικές και ορθολογιστικές προσεγγίσεις των πολιτικών θεσμών

Στάθης Μπάλιας

Μοναρχία, πόλεμος και εμπόριο στον Μοντεσκιέ

Γιώργος Φαράκλας

Πολιτική και μέθοδος. Προβλήματα προσέγγισης της θεωρίας των κομμάτων του R. Michels

Σταύρος Κωνσταντακόπουλος

Κράτος δικαίου και δημοκρατία στον J. Habermas

Κωνσταντίνος Καβουλάκος

Η Τρίτη Κριτική του Καντ

Διονύσης Καψάλης

Η καντιανή καλαισθητική κρίση

Θεόδωρος Πενολίδης

Ελευθερία και καταναγκασμός στη φιλοσοφία της παιδείας του Καντ

Γιάννης Πρελορέντζος

Κριτική της έννοιας της πολυπολιτισμικότητας

Μυρτώ Ρήγου