Αξιολογικά

Τεύχος 10 (Μάιος 1997)

Περιεχόμενα

Σκέψη, επανάσταση, πραγματικότητα. Προβλήματα της εγελιανής θεμελίωσης των κατηγοριών συγκρότησης της πολιτείας

Γιώργος Φαράκλας

Ζητήματα σχετικισμού στην κοινωνική γλωσσολογία

Μαριάννα Κονδύλη

Η κριτική των κοινωνικών διακρίσεων και της ηθικής. Ο Hume και ο Marx συναντούν την εξελικτική θεωρία των παιγνίων

Γιάννης Βαρουφάκης

Θεωρητικές προσεγγίσεις στο καπιταλιστικό κράτος

Χρήστος Πιτέλης

Ιδιοκτησία και ελευθερία στις θεωρίες του Justus Möser και του Jean-Jacques Rousseau

Θανάσης Γκιούρας

Παγκοσμιοποίηση, εθνικό κράτος και πολιτική του χρήματος

Γιώργος Χάλαρης