Επιστημονική βιβλιοθήκη

Σταύρος Ιωαννίδης, Ανταγωνισμός, αγορά και δημοκρατία. Μια κριτική της νεοαυστριακής οικονομικής θεωρίας, 1992

Η μελέτη του Σταύρου Ιωαννίδη έχει ως αντι- κείμενο την κριτική ανακατασκευή της νεο- αυστριακής θεωρίας. Το εγχείρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και επικαιρότητα δεδομένου ότι, τόσο η εσωτερική συγκρότηση αυτής της θεωρίας, όσο και οι πολιτικές της προεκτάσεις αποτέλεσαν μια από τις σημαντικότερες «βάσεις» για τη συντηρητική στροφή που χαρακτήρισε τόσο την κρατική παρέμβαση, όσο και την ίδια τη σχέση μεταξύ κράτους και οικονομίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80. Με την έννοια αυτή, η κατανόηση της εσωτερικής «λογικής» αυτής της θεωρίας, αλλά και η κριτική οριοθέτηση της πολιτικο-ιδεολογικής της εμβέλειας συνιστούν σήμερα ένα από τα βασικότερα καθήκοντα της κριτικά αυτοκατανοούμενης πολιτικής οικονομίας. Έτσι, η συσχέτιση της εσωτερικής συγκρότησης της νεοαυστραικής οικονομικής θεωρίας με την ιδεολογική της αυτοκατανόηση ως συντηρητική κοινωνική ιδεολογία, θέτει το ζήτημα της μετάβασης από την εσωτερική της κριτική, στην κριτική της ως ιδεολογίας, ένα ζήτημα που χαρακτηρίζει το συνολικό εγχείρημα του συγγραφέα.