Συνέδρια

Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός

Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός : 6ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27-30 Νοεμβρίου 1996

ΑΝΕΡΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. Γ.Πετράκη, Κοινωνικός αποκλεισμός: παλαιές και νέες «αναγνώσεις» του προβλήματος. Μ. Στογιαννίδου, Κοινωνία της μη-εργασίας: έρρηξη της εργασίας ή κρίση νομιμοποίησης του καπιταλι­στικού κοινωνικού συμβολαίου. Δ.Γράβαρης/ Α.Δεδουσόπουλος, Ανεργία και μηχανισμοί νομιμοποίησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Γ.Βούλγαρης, Ιδιωτεία και ανισότητες. Η υποβαθμισμένη δημοκρατία ως μείζων μηχανισμός νομιμοποίησης των σύγχρονων κοινωνικών ανισοτήτων. Γ.Αμίτσης/

Γ.Κατρούγκαλος, Κανονιστικές διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Μ.Ψημίτης, Πολιτικοί μηχανισμοί για τη νομιμοποίηση και την εσωτερική διαφοροποίηση των κοινωνικών ανισοτήτων: Η περίπτωση της συσσωμάτωης των συμφερόντων. Π. Νούτσος, «Κοινωνικός αποκλεισμός» και «ανθρώπινα δικαιώματα». Ι. Παπαδόπουλος, Ηθικός δράστης και κοινωνικό κράτος πριν από την οριστική κατάλυσή του: η ατζέντα πέρα από το 1990.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Μ.Ψαλιδόπουλος, Η θεματοποίηση της ανεργίας στην οικονομική θεωρία: από την κλασική στη νεοκλασική προσέγγιση. Σ.Ιωαννίδης, Η έννοια της «ισχύος» στην οικονομική θεωρία. Μια απόπειρα ορισμού. Σ.Μαυρουδέας, Κοινωνικές ανισότητες και σύγχρονος καπιταλισμός: Το τέλος των τάξεων; Κριτική επισκόπηση των θεωριών της ριζοσπαστικής Πολιτικής Οικονομίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σ. Ρομπόλης/Μ.Χλέτσος, Ευρωπαϊκή ενοποίηση και κοινωνική πολιτική: Μια διαπλεκόμενη σχέση. Β.Πεσμαζόγλου, Η κοινωνική πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης: μια κριτική προσέγγιση/χαρτογράφηση.

Ν.Μπούζας/Μ.Κετσετζοπούλου, Πολιτική καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Η.Νικολόπουλος, Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η παραγωγή μορφών κοινωνικής ανισότητας και αποκλεισμού. Κ.Δικαίος, Η λεγόμενη κοινωνία των δύο τρίτων και η συνέχιση της υποστήριξης του κοινωνικού κράτους. Η βρετανική περίπτωση από το 1979 έως το 1994. Κ.Λαπαβίτσας, Κοινωνικός αποκλεισμός και ιαπωνικός καπιταλισμός: η περίπτωση των μη-χειρόνακτων εργατών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Θ.Μητράκος/Π.Τσακλόγλου, Μελέτες για τις οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα: επισκόπηση, μεθοδολογικά προβλήματα, τάσεις και προοπτικές. Θ.ΧατΖηπαντελής, Διαστάσεις της «φτώχειας» και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Ι.Κεραμίδου, Μισθοί, παραγωγικότητα και εισοδηματικές ανισότητες στη μεταπολεμική Ελλάδα.

ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ: Ε. Καρασαββίδου/Κ.Τερζίδης, Ευελιξία, ευέλικτη επιχείρηση, νέες μορφές απασχόλησης και ο ρόλος του μάνατζμεντ: κριτική προσέγγιση. Χ.Ναξάκης,

σχόλησης και ο ρόλος του μάνατζμεντ: κριτική προσέγγιση. Χ.Ναξάκης, Προκαπιταλιστικές μορφές παραγωγής σε μεταμοντέρνους καιρούς. Α.Παπαδόπουλος/Δ.Σερεμέτης, Η διάρκεια της ανεργίας στην περιφέρεια Αττικής. 1988-1995. Χ.Συμεωνίδου, Μορφές έμμεσου κοινωνικού αποκλεισμού: απασχόληση και ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα. Τζ. Καβουνίδη, Κοινωνικός αποκλεισμός, ιδιότητα του πολίτη και φύλο.

Ντ.Βαΐου/Μ.Καραμεσίνη, Διακρίσεις και ανισότητες στην αγορά εργασίας: ανεργία, άτυπη εργασία και επαγγελματική ένταξη των νέων. Ι.Τσίγκανου, Παραβατικότητα και πραγματικότητα: η έννοια του «κοινωνικού υποστρώματος»ή διαφορετικά «υπο-τάξης».

ΜΕΡΟΣ Β’ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: Μ.ΣτελακάτοςΛοβέρδος, Η νομολογιακή αντιμετώπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των μεταναστών στους ευρωπαϊκούς περιφερειακούς οργανισμούς. Δ.Παπαφιλίππου, Η ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η προστασία των προσφύγων και των μεταναστών. Φ.Μαλκίδης, Προβλήματα κοινωνικής ένταξης των Ποντίων από την τέως Σοβιετική Ένωση στη Θράκη. Χ.Κάτσικας, Αποκλεισμός από την εκπαίδευση-απόρριψη από την εργασία: (η περίπτωση των παιδιών των Ποντίων μεταναστών από την πρώτην ΕΣΣΔ). Λ.Λαμπριανίδης, Οι συνέπειες της επιτηρούμενης Ζώνης για τις τοπικές οικονομίες που αφορά. Δ.Δώδος, Μειονοτικοί συνδυασμοί στις ελληνικές εκλογές. 1915-1994. Μ.Βέικου, Αναγκαστική μετανάστευση: στοιχεία κοινωνικού αποκλεισμού και εθελοντικής αποδοχής ανισοτήτων. Α.Τριανταφυλλίδου, Οι «άλλοι» ανάμεσά μας-ελληνική εθνική ταυτότητα και στάσεις προς τους μετανάστες. Ι.ΜπίμπουΝάκου/Μ.ΧαρίτουΦατούρου, Ομάδα αυτοβοήθειας με άτομα που μετακινήθηκαν από την Αλβανία: πλαίσιο αναφοράς και ευρήματα σε σχέση με τις διαδικασίες ενίσχυσης του κοινωνικού αποκλεισμού. Α.Κόντης, Ημεδαπό και αλλοδαπό εργατικό δυναμικό στην ελληνική αγορά εργασίας. Θ.Λιανός/Α.Σαρρής/Λ.Κατσέλη, Παράνομη μετανάστευση και τοπικές αγορές εργασίας: η περίπτωση της Βόρειας Ελλάδας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ: Λ.ΜαράτουΑλιμπράντη, Οικογενειακή ρήξη, μονογονεϊκότητα και κοινωνικός αποκλεισμός: οι υποχρεώσεις της οικογένειας. Η ελληνική και η ευρωπαϊκή εμπειρία. Δ.Κογκίδου, Σε αναζήτηση μιας νέας κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των μονογονεϊκών οικογενειών. Το παράδειγμα του «Κέντρου Οικογενειών» στη Θεσσαλονίκη. Κ.Λαμπροπούλου, Οι μητέρες ως φορείς φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα. Αποκλεισμός και ενσωμάτωση στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής. Α.Τεπέρογλου, Η περιθωριοποίηση των ηλικιωμένων ατόμων: παρόν και μέλλον. Α.Μωϋσίδης/Θ.Ανθοπούλου/ Μ.Ντυκέν, Συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων στον αγροτικό χώρο: από την κοινωνική αυθεντία στην κοινωνική περιθωριοποίηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ε.Σιάνου, Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση: από το φορμαλισμό των «ίσων ευκαιριών» στον ανταγωνιστικό ατομικισμό της ελεύθερης αγοράς. Ε.Τρέσσου, Αποκλεισμός ειδικών ομάδων από την εκπαίδευση σε συνθήκες σχολικής διαφοροποίησης και σε συνθήκες σχολικής συνύπαρξης. Δ.Μπαλούρδος/Σ.Σούλης/Μ.Χρυσάκης, Κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση και στη διανομή του εισοδήματος. Α. Σισσούρας/Α.Καρόκης/Κ.Καλομενίδης, Η έννοια του ορίου ασφαλείας στη θεωρία της κοινωνικής πολιτικής. Ως μηχανισμός προσέγγισης των κοινωνικο­οικονομικών ανισοτήτων είναι αποτελεσματικός; Α.Σισσούρας/ Α.Καρόκης/Κ. Καλομενίδης/Ι.Μητρόπουλος, Κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες στο επίπεδο της υγείας και στη ΧΡήση των υπηρεσιών υγείας στον ελληνικό πληθυσμό. Αποτέλεσμα εμπειρικής έρευνας στον πληθυσμό της Πάτρας.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Γ.Δαρεμάς, Επικοινωνιακός αποκλεισμός και μορφές αντιπροσώπευσης. Α.Μικράκης, Εμείς και οι «άλλοι»,ο ι διαφορετικοί, οι ξένοι: η σύγκρουση στο συμβολικό πεδίο. Χ.Παϊδούση, Η «φωνή» των κοινωνικά αποκλεισμένων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η περίπτωση των τηλεοπτικών ειδήσεων.

ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ: Α.Βρυχέα, Κρίση «κατοίκησης» χ/ωρικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός. Ν.Καλογήρου, Η πόλη ως πεδίο πολλαπλών κοινωνικών αποκλεισμών. Μικρά σχόλια για ορισμένες πρόσφατες εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη. Λ. Κωνσταντινίδης, Προς την άρση μερικών αποκλεισμών. Το παράδειγμα της πολιτιστικής πρωτεύουσας: τα εντευκτήρια.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα