Κατάλογος Εκδόσεων

Ι. ΕΡΓΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓA

 1. Σάκης Καράγιωργας, Μελέτες – Άρθρα – Ομιλίες Τόμος 1ος , Άρθρα – Ομιλίες (1957-1969) 1994, σελ. 281 – 15 €
 2. Σάκης Καράγιωργας, Μελέτες – Άρθρα – Ομιλίες Τόμος 2ος , Μελέτες (1957-1969) 1994, σελ. 336 – 15 €
 3. Σάκης Καράγιωργας, Μελέτες – Άρθρα – Ομιλίες Τόμος 1ος , Άρθρα – Ομιλίες (1975-1985) 1994, σελ. 384 – 15 €

ΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Σταύρος Ιωαννίδης, Ανταγωνισμός, αγορά και δημοκρατία. Μια κριτική της νεοαυστριακής οικονομικής θεωρίας, 1992, 20 €
 2. Μανόλης Αγγελίδης, Φιλελευθερισμός: κλασικός και νέος. Ζητήματα συνέχειας και ασυνέχειας στο φιλελεύθερο επιχείρημα, 1993, 15 €
 3. Διονύσης Γράβαρης, Εκπαίδευση και πολιτική οικονομία. Αρχές εκπαιδευτικής πολιτικής στους A.Smith, J.S.Mill και Α.Marshall, 1994, 15 €
 4. Διονύσης Δρόσος, Αγορά και κράτος στον A.Smith. Κριτική στην αναδρομική θεμελίωση του νεοφιλελευθερισμού, 1994, 15 €
 5. Μανόλης Αγγελίδης, Η γένεση του φιλελευθερισμου. Προβλήματα σύστασης του πολιτικού σε θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου: Thomas Hobbes-John Locke, 1994, 20 €
 6. Ιόλη Πατέλλη, Η φιλοσοφία του Hobbes. Λόγος και αιτιότητα στη νέα φυσική και πολιτική επιστήμη, 1995, 20 €
 7. Κώστας Σταμάτης, Αστική κοινωνία, δικαιοσύνη & κοινωνική κριτική, 1995, 20 €
 8. Διονύσης Γράβαρης, Κρίση του κοινωνικού κράτους & νεωτερικότητα, 1997, 20 € 9. Δημήτρης Χαραλάμπης, Δημοκρατία και παγκοσμιοποίηση, 1998, 20 €
 9. Θανάσης Μανιάτης/Περσεφόνη Τσαλίκη/Λευτέρης Τσουλφίδης, Ζητήματα πολιτικής οικονομίας. Η περίπτωση της Ελλάδας, 1999, 20 €
 10. Θανάσης Γκιούρας, Φορολογία και πολιτική. Πολιτικοοικονομική προβληματική και δημοσιονομική σκέψη, 2000, 20 €
 11. Ηλίας Γεωργαντάς, Τοπικό κράτος και τοπικότητα. Στα ίχνη δύο συζητήσεων, 2002, 20 €
 12. Απόστολος Πανταζής, Η γένεση του μεθοδολογικού ατομισμού στις κοινωνικές επιστήμες. Προβλήματα κατασκευής κοινωνιολογικών και οικονομικών εννοιών, 2005, 20 €
 13. Θωμάς Νουτσόπουλος, Διαλεκτική και αξίες. Προβλήματα ανάλυσης διαλεκτικών εννοιών στο έργο των Hegel και Marx, 2005, 20 €
 14. Λία Μελά, John Rawls. Η προβληματική του συμβολαίου, 2007, 20 €
 15. Σπύρος Γάγγας, Κοινωνία και ηθική. Αξίες και νεωτερικότητα στην κοινωνιολογία και την επιστημολογία του Émile Durkheim, 2008, 25 €
 16. Μάρκος Τσέτσος, Εθικισμός και λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική, 2011, 15 €
 17. Μανόλης Αγγελίδης/Κοσμάς Ψυχοπαίδης (επιμ.), Κείμενα πολιτικής οικονομίας και θεωρίας της πολιτικής, 2015, 20 €
 18. Στέργιος Μήτας, Η αλληλεγγύη ως θεμελιώδης αρχή του δικαίου, 2015, 20 €
 19. Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Η χαμένη συναίνεση. Κοινωνικό κράτος, καπιταλισμός, δημοκρατία, 2016, 15 €
 20. Αγγελική Παπαθανασίου, Ο Μαρξ της κριτικής. Βίος και πειθάρχηση στον καπιταλιστικό παραγωγικό κανόνα, 2016, 20 €
 21. Νίκος Κελεμένης, Οικονομικές κρίσεις και επεκτατισμός, 2016, 20 €
 22. Αλίκη Λαβράνου, Γνώση, πίστη και πολιτική. Κριτική της υποκειμενικότητας και θεμελίωση της πολιτικής στον Χέγκελ της περιόδου της Ιένας, 2017, 15 €
 23. Απόστολος Πανταζής, Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία του Κοινωνικού Κράτους, 2017, 20 €
 24. Μάρκος Τσέτσος, Το μουσικό αγαθό, 2020, 20 €

ΙV. ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σαββάλα)

 • Μανόλης Αγγελίδης – Θανάσης Γκιούρας (επιμ.), Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel (2005), 24,70 €
 • Διονύσης Δρόσος (επιμ.), Αρετές και συμφέροντα. Η βρετανική ηθική σκέψη στο κατώφλι της νεωτερικότητας, (2008), 29,70 €
 • Ηλίας Γεωργαντάς – Θανάσης Γκιούρας (επίμ.), Χώρος, πόλη και εξουσία στη νεωτερικότητα, 2013, 29,70 €
 • Νίκος Βαφέας – Γιάννης Κουμπουρλής (επιμ), Ιστορική κοινωνιολογία. Αντικείμενο και μέθοδος, 2014, 16,70 €

V. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ (σε συνεργασία με τις εκδόσεις Νήσος)

 • Αξιολογικά, τεύχος 15, (Μάιος 2006) – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 16, Χομπς: Κυριαρχία και κανονιστικότητα (Νοέμβριος 2006 – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 17, (Μάιος 2007) – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 18, (Νοέμβριος 2007) Φώυερμπαχ: Φιλοσοφία και κριτική – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 19, (Μάιος 2008) – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 20, (Νοέμβριος 2008) – 15 € Αντόρνο/Χέγκελ – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 21 (Μάιος 2009) – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 22 (Νοέμβριος 2009) Μπένγιαμιν: Ιστορία και Διαλεκτική, – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 23 (Μάιος 2010) – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 24 (Νοέμβριος 1010) – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 25 (Άνοιξη 2011) – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 26 (Χειμώνας 2011/2012) Έγελος: Η φαινομενολογία του πνεύματος – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 27 (Άνοιξη 2012) – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 28 (Χειμώνας 2012) – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 29 (Άνοιξη 2015) – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 30 (Άνοιξη 2016) – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 31 (Άνοιξη 2017) – 15 €
 • Αξιολογικά, τεύχος 32 (Χειμώνας 2019) – 15 €