Συνέδρια

Ιδεολογικά ρεύματα και τάσεις της διανόησης στη σημερινή Ελλάδα

Ιδεολογικά ρεύματα και τάσεις της διανόησης στη σημερινή Ελλάδα : 8ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειο Πανεπιστήμιο, 28-31 Μαρτίου 2001

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Κ. Ψυχοπαίδης, Το ανορθολογικό στοιχείο στη σύγχρονη ελληνική θεωρητική σκέψη. Στ. Δημητρίου, Το πρόβλημα των αξιών στην «Περιγραφική θεωρία της απόφασης» . Γ. Κουζέλης, Η γοητεία του κονστρουκτιβισμού: τι προσφέρει η νεότερη έκδοση του εμπειρισμού στους έλληνες κοινωνικούς επιστήμονες. Γ. Βαρουφάκης, Η υποχώρηση των ιδεών: Συμπεράσματα από τη βρετανική και αυστραλιανή εμπειρία με την «αξιολόγηση» του πανεπιστημιακού έργου.

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ: Μ. Ψημίτης/Ν. Σεβαστάκης, Ο «ισχνός»

εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα. Όψεις της πολιτικο-θεσμικής πραγματικότητας και συγκρότηση της συλλογικής δράσης. Δ. Γράβαρης, Το αίτημα του πολιτικού εκσυγχρονισμού. Στοιχεία από τη λειτουργία μιας πολιτικής ιδεολογίας. Δ. Καλτσώνης, Εκσυγχρονισμός και δίκαιο. Α. Μανιτάκης, Ο «λαός του Θεού» σε αντιπαράθεση με το «λαό της πολιτείας» ή η λαθραία υποκατάσταση της βούλησης του πολίτη από εκείνη του πιστού. Δ. Παπαδόπουλος/Λ.Λουλούδης, «Η σιωπή των πολιτών»:Περί της κοινωνικής ανοχής των δικτύων διαπλοκής στην Ελλάδα (1989-2000). Γ. Σταθάκης, Οικονομικός φιλελευθερισμός και το εγχείρημα του εκσυγχρονισμού.

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ: Α.Γκοτοβός, Η κοινωνική κατασκευή μειονοτικής ταυτότητας. Ι.Ε.Πυργιωτάκης/Ν.Ε.Παπαδάκης, Η φλεγμαίνουσα συναίνεση. Προγραμματικός λόγος και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση: Από το «δυνάμει» στο «ενεργεία» . Χ. Νούτσος, Η ιδεολογία της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Η. Νικολόπουλος, Ιδεολογικές και και κοινωνικές διαστάσεις της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η περίπτωση των ΤΕΙ. Ν. Θεοτοκάς, Εκσυγχρονισμός και ιδεολογικά μέτωπα στο ελληνικό πανεπιστήμιο (1982-2001). Λ. Απέκης, Η απορρύθμιση της εκπαιδευτικής και ερευντηικής λειτουργίας του πανεπιστημίου και η μεταλλαγή του ακαδημαϊκού καιδημόσιου χαρακτήρα του. Γ. Ανδρουλάκης, Σύγχρονες γλωσσικές (πολιτισμικές) ιδεολογίες και πολιτικές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: συγκλίσεις, αποκλίσεις, αποσιωπήσεις και διαστρεβλώσεις. Γ. Γρόλλιος, Κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, μεταμοντέρνο και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Γ.Λιοδάκης, Οι επιπτώσεις του αναδυόμενου ολοκληρωτικού καπιταλισμού στη διαμόρφωση και άσκηση οικονομικής πολιτικής. Ν.Γραμματικός/Δ. Κατσορίδας, Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη ελληνική διανόηση: μια πραγματικότητα, ένα ιδεολόγημα ή μια πολιτική; Χ.Οικονομίδης, Η πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τις οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δ. Σακκάς, Η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων παραγωγικών μονάδων, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι προοπτικές της πραγματικής σύγκλισης. Ντ.Βαϊου/Κ.ΧατΖημιχάλης, Τάσεις και συγκρούσεις στη διαμόρφωση πολιτικής για το χώρο στην Ελλάδα στη δεκαετία 1990. Το χρονικό μιας απουσίας. Β.Πατρώνης, Κράτος και οικονομική πολιτική στη μεταπολίτευση: αντιπαραθέσεις σχετικά με τα όρια επέκτασης του δημόσιου τομέα. Σ. Ρομπόλης/Π.Ρυλμόν/Ηλ.Ιωακείμογλου, Οικονομικές θεωρίες και οικονομική πολιτική στην Ελλάδα (1980-2000).

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ: Π.Παπαδοπούλου/Ι.Τσιγκάνου, Συλλογικά δρώντα κοινωνικά υποκείμενα στη μεταπολιτευτική Ελλάδα: το «αίτημα»ω ς έκφραση κοινωνικής σύγκρουσης, αντιπαράθεσης και διαμαρτυρίας. Γ.Καούρας/Κ.Καλφόπουλος, Διανόηση, ιδεολογία και εξουσία. Γ.Δαρεμάς, Ιδεολογία, Επικοινωνία, Τεχνολογία. Κ.Δικαίος, Οι απόψεις και θέσεις των κομμάτων εξουσίας για την υγεία: πολιτικά και θεωρητικά προτάγματα ή προσπάθεια απάντησης στην κρίση; Σ.Μακρής, Η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά απέναντι στον παγκοσμιοποιημένο τρίτο δρόμο. Η περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας-ιδεολογικά χαρακτηριστικά στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Α. Γαβριηλίδης, Ο «εκσυγχρονισμός του εθνικισμού» , Στ.Χιωτάκης, Σύγχυση μεταξύ «δημόσιου» και «ιδιωτικού» στην πολιτική της μεταπολίτευσης.

Περιεχόμενα

Περισσότερα