Συνέδρια

Εργασία και πολιτική. Συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα 1974-2004

Εργασία και πολιτική : συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα, 1974-2004 : 10ο επιστημονικό συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 18-21 Μαίου 2005

Βάλια Αρανίτου, Ο εργατικός συνδικαλισμός ως παράγοντας ενίσχυσης των εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων

Χρ. Βερναρδάκης/Κ. Μαυρέας/Β. Πατρώνης, Συνδικάτα και σχέσεις εκπροσώπησης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990-2004

Ηλ. Γαληνός, Ασκήσεις κοινωνικής εταιρικότητας στο ελληνικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων Δ. Ν. Γράβαρης, Εργατικά συνδικάτα και κρατική πολιτική

Απ. Δεδουσόπουλος, Διαρθρωτικές αλλαγές και συνδικαλιστικό κίνημα

Μιχ. Σπουρδαλάκης, Πολιτικά κόμμα και συνδικάτα. Βίοι παράλληλοι

Θαν. Τσακίρης, Σχέσεις μεταξύ πολιτικών κομμάτων και συνδικαλιστικών παρατάξεων: Η περίπτωση των συλλόγων εργαζομένων σε κρατικές τράπεζες

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Ν. ΚαλτσόγιαΤουρναβίτη, Γυναίκες και συνδικαλισμός

Γ. Κατρούγκαλος, Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο και το φάντασμα του ελληνικού κορπορατισμού

Δημ. Κατσορίδας, Το ζήτημα της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης

Αποστ. Καψάλης, Τα εργατικά συνδικάτα και η απασχόληση των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα

Μαν. Πολυχρονίδης, Για τον εργοδοτικό λόγο περί συνδικαλισμού στη μεταπολίτευση

Χρύσανθος Τάσσης, Το εργατικό κίνημα στον χώρο των τηλεπικοινωνιών στην

Ελλάδα (1974-2004)

Στάθης Τήκος, Όταν το «κράτος» διεκδικεί από το κράτος: Οι θεσμικές παράμετροι του συνδικαλιστικού μορφώματος στη ελληνικά σώματα ασφαλείας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Γιάννης Κουζής, Τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος

Αλέξ. Κουρτέσης, Ο εξευρωπαϊσμός των εργασιακών σχέσεων

Θεόδ. Κουτρούκης, Μορφές εργατικής αλληλεγγύης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: Η περίπτωση των ευρωπαϊκών συμβούλων εργασίας

Χρ. Καρακιουλάφη/Ανδρ. Μοσχονάς, Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα: Συλλογική διαπραγμάτευση, διαβούλευση, συμμετοχή και κοινωνικός διάλογος

Στ. Μουδόπουλος, Συνδικαλιστική ελευθερία, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και ελληνική πραγματικότητα

Ανδρ. Νικολόπουλος/Χαρέν Βοσκεριτσιάν, Οι ελληνικές εργασιακές σχέσεις και η νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα: Ο Κανονισμός 2157/2001/ΕΚ και η Οδηγία 2001/86/ ΕΚ

Σερ. Σεφεριάδης, Διεθνισμός: Εννοιολογήσεις για τον σύγχρονο συνδικαλισμό

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο. Αγγελοπούλου, Ίδρυση ασφαλιστικών ταμείων από συνδικαλιστικές οργανώσεις: Οι περιπτώσεις των αλληλοβοηθητικών σωματείων και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης

Α. Αλεξόπουλος, Επιστημική κοινότητα και συλλογική δράση: Η περίπτωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Λαζ. Απέκης, Το συνδικαλιστικό κίνημα των πανεπιστημιακών

Λευτ. Κρέτσος, Η «χαμένη» μάχη του χρόνου εργασίας – Συναινετικές μορφές συλλογικής διαπραγμάτευσης και 35ωρο: Η γερμανική εμπειρία

Δροσιά Μπάκου, Η σημασία των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη συνδικαλιστική δράση

Βασ. Παπαδόγαμβρος, Συνδικάτα και επαγγελματική κατάρτιση

Απ. Παπακωνσταντίνου, Συνδικαλισμός και κοινωνικό κράτος: Οι συνταγματικές μορφές διεκδίκησης και συμμετοχής των εργαζομένων ως θεμέλια της κοινωνικής δημοκρατίας

Κώστας Σμυρνής, Η εργατικής είδηση, ο Τύπος και το συνδικαλιστικό κίνημα

Περιεχόμενα

Περισσότερα