Αξιολογικά

Ειδικό τεύχος 2: Αφιέρωμα Σπινόζα (Δεκέμβριος 2002)

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα

Ι. Μέθοδος

Πραγματεία για τη διόρθωση του νου: το Προοίμιο

Γεράσιμος Βώκος

Μέθοδος και ελευθερία

Βασιλική Γρηγοροπούλου

Σχετικισμός και κανονιστικότητα στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Σπινόζα

Γιάννης Πρελορέντζος

ΙΙ. Πολιτική

Η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας στον Σπινόζα

Δημήτρης Κοτρόγιαννος

Ελευθερία και δημοκρατία: ο απόλυτος Σπινόζα

Άρης Στυλιανού

Αγάλματα, έπαθλα και χιλίαρχοι: ο Σπινόζα και η επικαιρότητα

Άκης Γαβριηλίδης

ΙΙΙ. Συνομιλίες

Pantheismusstreit. Η διένεξη περί του Σπινόζα στον ύστερο γερμανικό διαφωτισμό

Δημήτρης Καρύδας

Εμμένεια και δομή

Γιώργος Φουρτούνης

Αλήθεια και αναστοχαστικότητα: από τον Σπινόζα στον Προυστ και τανάπαλιν

Παναγιώτης Πούλος

Ο Σπινόζα συνομιλεί με τον Βιτγκενστάιν

Αριστείδης Μπαλτάς