Επιστημονικά συνέδρια

Δομές και σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα, 7ο Επιστημονικό Συνέδριο, 2000

Δομές και σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα : 7ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειο Πανεπιστήμιο, 21-24 Απριλίου 1999

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ: Γ.Χάλαρης/Κ.Ψυχοπαίδης, Δομές και σχέσεις εξουσίας: Προς αναζήτηση ενός πλαισίου ανάλυσης. Θ. Καλπαξής, Το παρελθόν ως εξουσία. Γ. Παπαδημητρίου, Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς την αναζήτηση μιας νέα θεσμικής ταυτότητας. Ι. Τσίγκανου, Εσωτερική και διεθνής δικαιοταξία: Ζητήματα επηρεασμού και υποταγής.

ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Ι. Παπαδόπουλος, Ζητήματα σχετικά με το αστικό και πολιτικο στοιχείο στη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα. Σ. Μπάλιας, Δημοκρατία και Δίκαιο: Ανομικά φαινόμενα και εξουσιαστικές πρακτικές στον ελληνικό δημόσιο χώρο. Ν. Κατριβέσης, Η προβληματική της πατρωνίας-πελατείας και το πολιτικό πεδίο. Σ. Μακρής, Οι σχέσεις πολιτικής-στρατού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η ελληνική περίπτωση. Η. Κατσίκας, Το περιεχόμενο και η ιστορική σημασία του εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα. Μ. Σαματάς, Από το λαϊκισμό στο νέο εκσυγχρονι­στικό γραφειοκρατισμό: Εκσυγχρονιστικές και παλαιοκομματικές παρεμβάσεις στον κρατικό μηχανισμό στη μετα-παπανδρεϊκή περίοδο.

ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: Κ.Σταμάτης, Το Πανεπιστήμιο στη δίνη του νεοφιλελευθερισμού. Π. Νούτσος, Πανεπιστήμιο: Οι όροι του πλέγματος των σχέσεων εξουσίας. Γ. Κουζέλης, Από τη διδασκαλία στα προγράμματα: Γνώση και εξουσία στο σημερινό Πανεπιστήμιο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ: Α. Ανδρέου, Η εκτελεστική εξουσία νομοθετεί: Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής (1976-1997). Χ. Κάτσικας, Εκπαίδευση και εξουσία: Οι νέες ρυθμίσεις για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαι- δευομένων. Δ. Πατέλης, Διαδικασίες αξιολόγησης και εξουσιαστικές σχέσεις στην εκπαίδευση. Χ.Αθανασιάδης/Ν.Μαραντζίδης, Το βάρος του παρελθόντος και οι αβεβαιότητες του μέλλοντος. Συγκρούσεις ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συνδικάτα και την κυβέρνηση για το ζήτημα της «επετηρίδας».

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: Κ. Δικαίος, Ο ιδεολογικός και εξουσιαστικός λόγος της Εκκλησίας της Ελλάδας και των Παλαιοημερολογιτών. Σ. Χιωτάκης, Εκφάνσεις από τη «νεο-ορθόδοξη» εκδοχή της «κοινότητας» (Gemeinschaft). A. Μανιτάκης, Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος μεταξύ κράτους και έθνους. Σ. Αναγνωστοπούλου, Η ιστορικότητα του «εθνικού ρόλου» της Εκκλησίας της Ελλάδος: έθνος ελληνικό ή έθνος ελληνορθόδοξο. Σ. Αγουρίδης, Η Εκκλησία ως φορέας άσκησης εξουσιαστικής δράσης. Γ. Σωτηρέλης, Η ελευθερία της θρησκευτικής εκπαίδευσης υπό τη δαμόκλειο σπάθη της «επικρατούσας θρησκείας»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: Μ. Γιαννησοπούλου, «Ο δικός μας άνθρωπος»: Συγκρούσεις, συγκλίσεις και προσαρμογές σε μια πολυπολισμική περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Φ. Μαλκίδης, Η πολιτική για τη Θράκη από την ελλαδική και τουρκική δομή εξουσίας από το 1974 έως το 1989 και ο ρόλος του ΝΑΤΟ.

ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: Μ. Κανταράκη, Φύλο και τάξη στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η μελέτη των βιομηχανικών εργατριών στην κλωστοϋφαντουργία/ένδυση μέσα από τις εργασιακές τους σχέσεις και το συνδικαλισμό. Β. Βουιδάσκης, Το δικαίωμα της γυναίκας στην ελληνική δικαιοσύνη. Α. ΑθανασούλαΡέππα, Υποαντιπροσώπευση γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της σχολικής εκπαίδευσης. Λ. ΜαράτουΑλιπράντη, Οι ρόλοι των φύλων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία: καταμερισμός ή συνέργεια. Χ. ΝόβαΚαλτσούνη, Η ελληνική οικογένεια στα πλαίσια της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Ν. Αποστολίδου, Η συζήτηση για τη θεσμοποίηση κοινωνικών κινημάτων.

ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Γ. Δαρεμάς, Ισχύς και επικοινωνία: Δομές διακυβέρνησης του επικοινωνιακού συστήματος. Ι. Καμαριανός, Τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ: Μέσα μαζικής επικοινωνίας ή μέσα τοπικής εξουσίας. Θ. Παπαδόπουλος, Τα σπορ ως θέαμα και εμπόρευμα και οι νέοι. Η διαπλοκή επιχειρήσεων των σπορ, των ΜΜΕ και του κράτους και η προσπάθεια χειραγώγησης των νέων. Σ.ΚαταϊτζήΓουίτλοκ, Δικαίωμα απάντησης και «αυτορρύθμιση»σ την τηλεόραση.

ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: Στ. Μαυρουδέας/Α. Ιωαννίδης, Στάδια καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Χ. Ναξάκης, Από τις κοινωνίες της παραγωγής στις κοινωνίες της πληροφορίας: Η ανάδυση νέων μορφών πλούτου και δύναμης. Γ. Αργείτης, Ενδο-καπιταλιστικές αντιθέσεις και διανομή του εισοδήματος: ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας. Γ. Τόλιος, Πολυκλαδικοί όμιλοι στην ελληνική οικονομία και μηχανισμοί «διαπλοκής συμφερόντων» με την πολιτική εξουσία. Π. Τσαλίκη/Λ. Τσουλφίδης, Συγκέντρωση κεφαλαίου στην ελληνική βιομηχανία και πολιτικές συνέπειες. Γ. Σκλαβούνος, Δομές και σχέσεις εξουσίας και περιβαλλοντικό κίνημα στην Ελλάδα.

ΚΡΑΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: Λ. Λουλούδης/Ν. Μαραβέγιας, Αγρότες, κράτος και εξουσία στην Ελλάδα (1981-1996). Β. Πατρώνης, Κράτος και συνεταιρισμοί στη μεταπολίτευση (1974-1998).ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ: Η.Γεωργαντάς/Γ.Ψυχάρης, Νέες μορφές περιφερειακής διοίκησης και διαχείρισης δημοσίων πόρων: Πολιτικοί μετασχηματισμοί του χωρικού μοντέλου εξουσίας. Κ.Αγοραστός/ Τρ.Κωστόπουλος, Οι επιδράσεις των υπερεθνικών δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ: Α. Μοσχονάς, Ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα και ευρωπαϊκής ολοκλήρωση. Σ. Κονιόρδος, Εξουσιαστικές δομές και εργασιακές σχέσεις. Συνέχεια και ασυνέχεια στις εργοδοτικές στρατηγικές ελέγχου σε μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Σ. Μαυρίδης, Το συνδικαλιστικό κίνημα των ΔΕΚΟ και η κρίση της δημόσιας επιχείρησης στην Ελλάδα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Σ.Ρομπόλης/Κ. Δημουλάς, Κρατική εξουσία και κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα. Α. Δεδουσόπουλος, Πολιτικές απασχόλησης και σχέσεις εξουσίας στην Ελλάδα.

Για τον τόμο με τις εισηγήσεις του συνεδρίου, πατήστε εδώ