Συνέδρια

Διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήμερα

Διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήμερα : 3ο Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειο Πανεπιστήμιο, 27-29 Νοεμβρίου 1991

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι: Γ. Κουζέλης, Η Διαλεκτική της Αναγνώρισης στην Κοινωνική Πολιτική. Τάσεις και Αντιφάσεις στη Σχέση Πολίτη – Κράτους Πρόνοιας. Δ. Γράβαρης, Η Έννοια της Κοινωνικής Πολιτικής στη Νεοκλασική Οικονομική Θεωρία. Β. Γεωργιάδου, Το Στοιχείο της «Αρωγής» στη «Νέα Κοινωνική Πολιτική». Μια Κριτική Παρουσίαση του «Πρωτογενούς Συστήματος Ασφαλείας». Π. Καμπανάς, Θεωρία του Φθίνοντος Κράτους Ευημερίας. Χ. Ναξάκης, Προς Ένα Κοινωνικά Εγγυημένο Ισόβιο Εισόδημα.

ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΙ: Γ. Σολδάτος, Ο Πολιτικός Οικονομικός Κύ-κλος και το Κράτος Πρόνοιας. Γ. Χάνδανος, Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνικές Ανάγκες. Μ. Χλέτσος, Ανάλυση της Κρίσης του ΚράτουςΠρόνοιας ως Κρίση Οργάνωσης του Κοινωνικού. Α. Μοσχονάς, Υπερεθνικό ««Κράτος Πρόνοιας»: Θεωρία και Πρακτική. Η. Νικολακοπούλου Στεφάνου, Προοπτικές Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής. Ν. Κοτζιάς, Η Κοινωνική Λειτουργία του Εθνικού Κράτους και το Κοινωνικό Έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΙΙ: Γ. Παπαδημητρίου, Η Αρχή του Κοινωνικού Κράτους στη Μεταπολιτευτική Ελλάδα (1974-1991). Ν. Κουβουκλιανός, Η Νομολογιακή Αντιμετώπιση των Σχέσεων μεταξύ του « Κοινωνικού Στοιχείου» και των Ατομικών Δικαιωμάτων: Μια Πλευρά της Επίδρασης του « Κράτους Πρόνοιας» στο « Κράτος Δικαίου». Α. Στεργίου, Το Κοινωνικό Κράτος: Μια Ανάπτυξη στο Περιθώριο του Δικαίου. Το Παράδειγμα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ν. ΚλατσόγιαΤουρναβίτη, Οι Θεωρίες για το Κοινωνικό Κράτος και οι Φιλελεύθερες Απόψεις. Α. Παπαϊωάννου, Η Νομική Προστασία των Εργαζομένων και το Πρόβλημα της Ανεργίας: Μια Παρεξηγημένη Σχέση.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Α. Δεδουσόπολος, Οικονομική Θεωρία, Δημώδης Φιλολογία και Εκλογικεύσεις: Η Περίπτωση της Μισθωτής Απασχόλησης και της Ανεργίας. Β. Γεωργακοπούλου, Ευελιξίες της Μισθωτής και της μη Μισθωτής Εργασίας στην Ελλάδα: Εισαγόμενα Πρότυπα και η « Απροσάρμοστη» Ελληνική Πραγματικότητα. Χ. Ιωάννου, Η Αγορά Εργασίας Μπροστά στην Κρίση: Αναδιάρθρωση της Απασχόλησης και Θέματα Πολιτικής. Α. Καρασαββόγλου/Κ. Τερζίδης,. Απασχόληση, Ανεργία και Κοινωνική Πολιτική Γ. Τσαμουργκέλης, Η Υψηλή Ανεργία σαν Δομικό Χαρακτηριστικό της Ελληνικής Οικονομίας και ο Ρόλος των Κρατικών Πολιτικών Μέριμνας για τους Ανέργους. Μια Μελέτη Βασισμένη σε Στοιχεία του ΟΑΕΔ. Δ. Μιχαήλ, Μια Εμπειρική Προσέγγιση του Κόστους Απώλειας Εργασίας στα Πλαίσια του Κράτους Κοινωνικής Πρόνοιας. Α. Δήμου, Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης, Δυαδισμός στην Αγορά Εργασίας και Κρίση του Κράτους Πρόνοιας.

ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: Α. Λιάκος, Η Ανεπιθύμητη Κύηση. Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα. Ιστορικά και Θεωρητικά Προβλήματα. Ρ. Φακιολάς, Οικονομική Πρόσοδος και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα. Σ. Ρομπόλης, Η Κρίση της Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Εναλλακτικές Πολιτικές Υπέρβασής της. Γ. Σκουτέλης, Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνική Προστασία: Εξελίξεις και Προοπτικές. Η Ελληνική Πραγματικότητα. Σ. Θεοδωρόπουλος, Το Κοινωνικό Κράτος Σήμερα. Ρόλος, Προβλήματα και Προοπτικές. Η Ελληνική Εμπειρία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: Α. Σισσούρας, Ανισότητες στην Υγεία και (Χάραξη) Πολιτικής Υγείας: Ανοικτά Ζητήματα. Γ. Κυριόπουλος, Η Αγορά Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα: 1960-90. Ν. Πατινιώτης, Οι Πτυχιούχοι Εδικοτήτων Πρόνοιας από Τριτοβάθμια Ιδρύματα του Εξωτερικού.

ΦΤΩΧΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Π. Τσακλόγλου, Μια Κριτική Παρουσίαση Εμπειρικών Διερευνήσεων του Φαινομένου της Φτώχειας στην Ελλάδα. Μ. Χρυσάκης, Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης στην Καταπολέμηση της Φτώχειας. Ν. Μπούζας, Παρέμβαση στην Εισήγηση του κ. Τσακλόγλου: Από την Έρευνα στη Λήψη Μέτρων Κοινωνικής Πολιτικής. Κ. Ρήγας, Διερεύνηση των Οικονομικών Ανισοτήτων και Φτώχειας στην Ελλάδα. Γ. Σαλαμούρας, Κοινωνική Ανισότητα και Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Α. Λειβαδά/Π. Τσακλόγλου, Οικονομική Ανισότητα στην Ελλάδα: Διαχρονική Μεταβολή και Διαστρωματική Ανάλυση.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Σ. Σούλης, Το Ξένο Παράνομο Εργατικό Δυναμικό στην Ελλάδα. Ε. Παπαδημητρίου, Μεταναστεύσεις και Ρατσισμός στην Ευρώπη. Μ. Κονιόρδος, Οι Μεταναστεύσεις από Τρίτες Χώρες προς την Ευρώπη στη δεκαετία του ’90.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Λ. Λουλούδης/Ν. Μαραβέγιας/Ν. Μαρτίνος, Η Κοινωνική Διάσταση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Σ. Κατρανίδης/Γ. Μάντακας, Η Κοινωνική Πολιτική των Αγροτικών Τιμολογιακών Ενισχύσεων και η Διαφορική Επίδρασή της στον Αγροτικό Πληθυσμό. Θ. Παπαγεωργίου, Αγροτική Ανάπτυξης και Κοινωνική Πολιτική: Το Παράδειγμα της Αργολίδας.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Π. Γετίμης, Τοπική Ανάπτυξη και η Κρίση του Κοινωνικού Κράτους. Γ. Καυκαλάς/Ν. Κομνηνός, Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης και ο Νέος Ρόλος των Κρατικών Πολιτικών. Ε. Ανδρικοπούλου, Νέοι Θεσμοί Τοπικής Ανάπτυξης και Προβλήματα Κοινωνικής Πολιτικής. Η. Γεωργαντάς, Κοινωνικές Πολιτικές σε Κρίση και ο Ρόλος των Τοπι­κών Θεσμών: Η Περίπτωση της Μ. Βρετανίας. Δ. Γράβαρης, Τρεις Θέσεις σχετικά με την Κρίση του Κοινωνικού Κράτους.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ: Γ. Μητάκος, Τοπική Ανάπτυξη και Κοινωνική Πολιτική. Γ. Αμίτσης, Τοπική Κοινωνία και Κοινωνική Πολιτική: Το Θεσμικό Πλαίσιο της «Αμφίδρομης» Ενεργοποίησης. Τ. Κωστόπουλος, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Κοινωνική Λειτουργία της Αυτοδιοίκησης. Μ. ΦλώρουΜαγγίνα, Τοπική Ανάπτυξη και Κοινωνική Πολιτική. Θ. Παπαδόπουλος, Ο Ρόλος της Κοινωνικής Έρευνας στο Σχεδιασμό Κοινωνικής Πολιτικής.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ν. Κατριβέσης, Κράτος-Κατοικία και Κοινωνική Αναπαραγωγή. Ν. Καλογήρου/Σ. Καραγιάννη/Ν. Παπαμίχος, Κρατικές Ρυθμίσεις και Αγορά Κατοικίας. Κ. Σοφούλης, Η Ενεργή Πολεοδομία ως Μέθοδος Άσκησης Στεγαστικής Πολιτικής. Δ. Ρόκος, Όψεις της Πολιτικής Γης στην Ελλάδα της Δεκαετίας του ’80. Κριτική Ανάλυση. Προοπτικές. Κ. Βελέντζας/Η. Κάτσικας, Αντιπαροχή, Τιμή Γης και η Κρίση στην Αγορά Κατοικίας. Μην. Αγγελίδης, Βασικές Κατευθύνσεις του Προοδευτικού Εκσυγχρονισμού της Πολιτικής Γης και Κατοικίας στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Λ. Μουσούρου, Κοινωνικο- Δημοκραφικές Μεταβολές και Σύγχρονα Οικογενειακά Σχήματα. Ο. Στασινοπούλου, Οικογένεια-Κράτος-Κοινωνική Πολιτική: Οριοθετήσεις και Διαπλοκές. Κ. Λαμπροπούλου, Οι Γυναίκες ως Φορείς Φροντίδας: Σημασία και Επιδράσεις στην Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής. Ν. Λοϊζος, Προβληματισμοί και Στόχοι της Δημογραφικής Πολιτικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δ. Μακρυωνίτη, Η Παιδική Ηλικία ως Αποδέκτης Κοινωνικής Πολιτικής. Μερικές Βασικές Προϋποθέσεις. Ζ. Σκύφτη, Δημογραφικές Εξελίξεις, Διαρθρωτικές Μεταβολές της Οικογένειας και Κοινωνική Πολιτική. (Σχέσεις Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικού Δικαίου στη Διαμόρφωση ενός Πλαισίου Προστασίας της Οικογένειας.

Περιεχόμενα

Περισσότερα