Συνέδρια

Δημοκρατία και κρατικές πολιτικές στην Ελλάδα

Δημοκρατία και κρατικές πολιτικές στην Ελλάδα : 11ο Επιστημονικό Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο 6-8 Νοεμβρίου 2008

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ε. Παπαβλασόπουλος, Από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση: Μια κριτική προσέγγιση των μετασχηματισμών και των μετατοπίσεων στο ελληνικό πολιτικό σύστημα

Α. Τάκης, Σύνταγμα και Δημοκρατία

Β. Πατρώνης, Επαναξιολογώντας την οικονομική πολιτική της μεταπολιτευτικής περιόδου (1974-2004)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Γ. Κατρούγκαλος, Η χειραγώγηση του δημόσιου χώρου μέσω συστημάτων παρακολούθησης

Χ. Τσαϊτουρίδης, Ατομικές ρυθμίσεις με τυπικό νόμο και ο δικαστικός τους έλεγχος

Χ. Παπαστυλιανός, Οι εγγυήσεις του Συντάγματος στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Ο ρόλος των

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α. Βλάχου, Περιβαλλοντική πολιτική: Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου

Η. Δούλος/Ν. Κατσουλάκος, ελέτη αυτόνομου και διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος. Κριτική και προτάσεις αναμόρφωσης του υφισταμένου πλαισίου ενισχύσεως των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Α. Αγγελάκης, Συσσώρευση και τεχνολογική διάρθρωση: οι πολιτικές επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα

Ν. Μαραβέγιας/Ν. Χρυσομαλλίδης, Η μετέωρη επαγγελία για μια εθνική ερευνητική πολιτική

ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ

Π. Κυπριανός, Απαξία της πολιτικής και αξία του πολιτικού κεφαλαίου

Ξ. Κοντιάδης/Σ. Μακρής, Αρχηγικά κόμματα και λειτουργία των κοινοβουλευτικών ομάδων ως παικτών αρνησικυρίας στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Πολιτικές και συνταγματικές διαστάσεις

Α. Πασσάς, Η ευρωπαϊκή «αγνωσία»της Βουλής των Ελλήνων και η κουλτούρα του προφορικούπολιτικού λόγου

Δ. Καλτσώνης, Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ο κοινοβουλευτισμός

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Στ. Μαυρουδέας, Καπιταλιστική αναδιάρθρωση, μερίδες κεφαλαίου και κρατικές πολιτικές: 1985 μέχρι σήμερα

Β. Παπαδάκης, Οι αναδιαρθρώσεις του κεφαλαίου σε σχέση με την τεχνολογία, την εργασία και της εφαρμοζόμενες κρατικές πολιτικές

Μ. Σπυριδάκη, Πλευρές της οικονομικής συναίνεσης πίσω από την ελληνική εκδοχή της οικονομικής απορρύθμισης

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Η. Γεωργαντάς, Μεταξύ σφύρας και άκμονος: Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση στο αναδυόμενο καθεστώς αναδιανομής της πολιτικής δύναμης

Γ. Ψυχάρης, Η σχετική θέση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην αναπτυαξιακή πολιτική της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α. Καϊδατζής, Πολιτικές ιδιωτικοποίησης: Μια τυπολογία των μορφών μετάβασης από το δημόσιο στο ιδιωτικό και των συνταγματικών τους ορίων

Γ. Ζαχαράτος, Η πολιτική σχηματισμού της «Περιουσίας» του ΕΟΤ: από τη δημιουργία των δεκαετιών 20 και 50 στις πρακτικές απαξίωσης και εκποίησης μετά τη δεκαετία του 90.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Δ. Γράβαρης, Το κοινωνικό περιεχόμενο της Δημοκρατίας

Χ. Βερναρδάκης, Κοινοβουλευτισμός και Δημοκρατία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Λ. Κωτσονόπουλος, Το ασφαλιστικό ως πρόβλημα νομιμοποίησης. Αναζητώντας της πολιτικές πλευρές ενός «αντικειμενικού ζητήματος»

Α. Ρουμπάκης, «Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα» Πέρα από τη λογική και της πραγματικότητες του ελληνικού συνταξιοδοτικού ζητήματος

Στ. Βαρδαρός, Πολιτική υγείας και ανισότητα στην Ελλάδα: η περίπτωση του γενεσιουργού αντιθέσεων Εθνικού Συστήματος Υγείας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Γ. Πετράκη, Η πολιτική κοινωνία στο πρόγραμμα του ΣΕΒ

Γ. Μπιθυμήτρης, Η εκπροσώπηση των εργαζομένων στην εποχή της «διακυβέρνησης»

Β. Αρανίτου, Προάγοντας τη «Διακυβέρνηση» Σχεδιασμός και διαχείριση του Γ’ ΚΠΣ.

Περιεχόμενα

Περισσότερα