Αξιολογικά

Τεύχος 29 (Άνοιξη 2015)

ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ: Κανονιστική αισθητική χωρίς αξίες (;). Απορίες της θεωρίας στον Adorno
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ: Κοινωνική θεωρία της σοσιαλδημοκρατίας στο έργο του Emil Lenderer (1882 – 1939)
ΧΑΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ: Ο Ντεριντά, ο Λακάν και το ερώτημα του ζώου
ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ: Βαϊμάρη: Φιλελεύθερη και δημοκρατική αρχή
ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΟΥΔΕΛΗ: Η έννοια της υπόστασης και το πρόβλημα της αιτιότητας και του τυχαίου στην πρώιμη φιλοσοφία του Leibniz
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ: Ανθρωπολογία και Πολυπολιτισμικότητα: Όψεις μιας αμφίσημης σχέσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΙΟΥΡΑΣ: Ο Wilhelm von Humboldt, το νεωτερικό πανεπιστήμιο και η πολιτική
WILHELM VON HUMBOLDT: Εισήγηση για την ίδρυση του πανεπιστημίου στο Βερολίνο (Προς την Αυτού Βασιλική Μεγαλειότητα, Καίνιγκσμπεργκ, 10 Ιουλίου 1809)
WILHELM VON HUMBOLDT: Περί της εσωτερικής και εξωτερικής οργάνωσης των ανώτατων επιστημονικών ιδρυμάτων στο Βερολίνο (1810)
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΙΤΖΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. ΔΑΓΚΛΗΣ
Φυσική επιστήμη και πραγματικότητα. Η επιστημολογία του P. Duhem και ο Λογικός Εμπειρισμός
ΑΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ: Αριστερά και δικαιώματα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στο ρίσκο της κρίσης. Στρατηγικές της αριστεράς των δικαιωμάτων