Αξιολογικά

Τεύχος 27 (Άνοιξη 2012)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ: Ιστορικότητα και αχρονικότητα των λογοτεχνικών μορφών.

ΘΩΜΑΣ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αθηναϊκή δημοκρατία: Διαβούλευση και δημοκρατία υπό κρίση. Κλέωνας και Διόδοτος.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ: Talcott Parsons: Κοινωνική θεωρία και κοινωνικό κράτος.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ανρί Λεφέβρ: καθημερινή ζωή και ο- λότητα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΝ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ: Εννοιολογικές δομές της σκέψης του Λεόν Μπατίστα Αλμπέρτι.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΗΤΑΣ: Η «ευδαιμονία» των άλλων και η «αυτοτέλεια» όλων. Όροι για τη θεμελίωση της αλληλεγγύης ως δεσμευτικού, δικαιικού καθήκοντος.

ΣΙΣΣΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ: «Αρχικά όλος ο κόσμος ήταν Αμερική»: Λοκιανές εγγραφές της Αμερικής στην αγγλική λογοτεχνία της παλινόρθωσης (1660-1700).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΙΜΟΣ: Η αναστοχαστική πλευρά της τέχνης: συγγνώμη και συγχώρηση σύμφωνα με τον πίνακα της επιστροφής του ασώτου υιού του Ρέμπραντ (c. 1668).