Αξιολογικά

Τεύχος 26 – Αφιέρωμα Χέγκελ: Η φαινομενολογία του πνεύματος (Χειμώνας 2011/2012)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η έννοια της προσδιορισμένης άρνησης στην «Εισαγωγή» της Φαινομενολογίας πνεύματος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ: Αναγνώριση και απειρία στόν Έγελο. Μια πρόταση

ΘΩΜΑΣ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αναγνώριση και ελευθερία στην εγελιανή έννοια της οικογένειας

ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Η έννοια της φύσης στη Φαινομενολογία του πνεύματος

ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ: Η άρση του παρατηρούντος Λόγου ως «συμπλήρωση» της κίνησης της δυστυχισμένης αυτοσυνείδησης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Ειρωνεία και διαλεκτική. Για την κριτική του ρομαντισμού στη Φαινομενολογία του πνεύματος

ΑΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ: Το πρόβλημα της ορθολογικότητας της πράξης στη Φαινομενολογία του πνεύματος

ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ: Η καλλιτεχνική θρησκεία και ο πολιτικός της χαρακτήρας στη Φαινομενολογία του πνεύματος του Hegel

ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: Η επίδραση του Χέγκελ στις κοινωνικές επιστήμες