Αξιολογικά

Τεύχος 23 (Μάιος 2010)

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΓΡΑΒΑΡΗΣ: Ο N. Μακιαβέλι (1469-1527) και η στιγμή της ίδρυσης του κράτους

ΝΙΚΟΣ ΒΑΦΕΑΣ: Εξήγηση και κατανόηση στην ιστορική κοινωνιολογία

ΛΙΑ ΜΕΛΑ: Περί πολυπολιτισμικότητας. Ο διάλογος Τσαρλς Τέιλορ και Γιούργκεν Χάμπερμας

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΓΓΑΣ: Προς μια κανονιστική ερμηνεία της επιστημολογίας του Γκέοργκ Ζίμμελ

ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ: Ο Ζίμμελ και η τέχνη

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Το φύλο του χρήματος. Για τη συνάφεια οικονομικής και ερωτικής ζωής στη θεωρία του Γκέοργκ Ζίμμελ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, Ο Μπένγιαμιν τον ∆εκέμβρη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ: Lujo Brentano-Max Weber, Ιστορισμός και κοινωνικό ζήτημα

TOM ROCKMORE: Ο Χέγκελ και ο επιστημολογικός κονστρουκτιβισμός

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ: Αυτοσχέδια Αναγκαιότητα. Σκέψεις για την ιστορικότητα του έργου τέχνης