Αξιολογικά

Αξιολογικά, τεύχος 18, (Νοέμβριος 2007) Φώυερμπαχ: Φιλοσοφία και κριτική

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΙΑΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΥ∆ΑΣ: Η ολική άρνηση της θεωρησιακής φιλοσοφίας είναι η αλήθειά της

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Από το Πνεύμα στην Ουσία: Για την κριτική του Φώυερμπαχ στη θεωρησιακή φιλοσοφία της θρησκείας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Φύση και θεωρησιακή φιλοσοφία στα προγραμματικά κείμενα του Φώυερμπαχ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΗΘΙΚΗ, ΕΥ∆ΑΙΜΟΝΙΑ

ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, Κριτική της μεταφυσικής και εγωισμός στο έργο του Φώυερμπαχ

ΑΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ: Ευδαιμονία και ηθικότητα στον Φώυερμπαχ

ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΑΡΕΜΑΣ: Αγάπη και πανανθρώπινη φύση στη φιλοσοφία του Φώυερμπαχ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΦΩΥΕΡΜΠΑΧ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Η κριτική του ιδεαλισμού και το πρόβλημα της μεθόδου: Όψεις της σχέσης Μαρξ – Φώυερμπαχ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ο υλισμός του Φώυερμπαχ και ο υλισμός του Μαρξ

ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ: Φώυερμπαχ και Βάγκνερ. Η φιλοσοφική και καλλιτεχνική υπεράσπιση,της αισθητικότητας στη μεταεγελιανή εποχή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΝΤΗΣ: Η άρση της καταναγκαστικής ταυτότητας υποκειμένου και αντικειμένου στην κριτική κοινωνική θεωρία των Φώυερμπαχ και Μαρκούζε

ΥΛΙΚΑ

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΦΩΥΕΡΜΠΑΧ: Προσωρινές θέσεις για τη μεταρρύθμιση της φιλοσοφίας

FALCO SCMIEDER: Σχετικά με τη σημασία της έννοιας της προβολής για την κριτική της θρησκείας και την υλιστική φιλοσοφία του Φώυερμπαχ