Αξιολογικά

Αξιολογικά, τεύχος 16, Χομπς: Κυριαρχία και κανονιστικότητα (Νοέμβριος 2006)

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ: Κυριαρχία και απόφαση

ΙΟΛΗ ΠΑΤΕΛΛΗ: H επανάσταση στο έργο του Χομπς

ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: Επιστήμη και αξίες

ΘΩΜΑΣ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: H έννοια της κυριαρχίας στους Χομπς και Χέγκελ: διαλεκτική κριτική και ίδρυση του κράτους


ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ: Γνωσιοθεωρία και πολιτική στη σκέψη του τ. Χομπς: προβλήματα «γνωσιοανθρωπολογίας»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Η προβληματική των παθών στη φιλοσοφία του Χομπς

ΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: Η έννοια του κοινωνικού συμβολαίου στην πολιτική φιλοσοφία του Χομπς

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η σχέση νόμου και δικαιωμάτων στις ερμηνείες της πολιτικής φιλοσοφίας του Χομπς τον 20ό αιώνα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Φυσικό δίκαιο και λόγος του κράτους στην πολιτική φιλοσοφία του Χομπς

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΓΟΣ: οι έννοιες της ιδιοκτησίας του εαυτού και του κτητικού ατομικισμού: αναγνώσεις της πολιτικής φιλοσοφίας του Χομπς

ΑΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ: Κυριαρχία, φυσική κατάσταση και φύση του ανθρώπου στον Χομπς και τον Καρλ Σμιτ: παρατηρήσεις πάνω στην σμιττιανή ερμηνεία του Χομπς