Αξιολογικά

Τεύχος 16 – Αφιέρωμα Χομπς: Κυριαρχία και κανονιστικότητα (Νοέμβριος 2006)

Περιεχόμενα

Σημείωμα της έκδοσης

Ι. Κυριαρχία: Πολιτική και αξίες

Κυριαρχία και απόφαση

Μανόλης Αγγελίδης

H επανάσταση στο έργο του Χομπς

Ιόλη Πατέλλη

Επιστήμη και αξίες

Βασιλική Γρηγοροπούλου

H έννοια της κυριαρχίας στους Χομπς και Χέγκελ: διαλεκτική κριτική και ίδρυση του κράτους

Θωμάς Νουτσόπουλος

ΙΙ. Ανθρωπολογία και πολιτική

Γνωσιοθεωρία και πολιτική στη σκέψη του Τ. Χομπς: προβλήματα «γνωσιοανθρωπολογίας»

Παναγιώτης Νούτσος

Η προβληματική των παθών στη φιλοσοφία του Χομπς

Γιάννης Πρελορέντζος

Η έννοια του κοινωνικού συμβολαίου στην πολιτική φιλοσοφία του Χομπς

Άρης Στυλιανού

ΙΙΙ. Σύγχρονες αναγνώσεις

Η σχέση νόμου και δικαιωμάτων στις ερμηνείες της πολιτικής φιλοσοφίας του Χομπς τον 20ο αιώνα

Θοδωρής Δρίτσας

Φυσικό δίκαιο και λόγος του κράτους στην πολιτική φιλοσοφία του Χομπς

Γιώργος Σαγκριώτης

Οι έννοιες της ιδιοκτησίας του εαυτού και του κτητικού ατομικισμού: αναγνώσεις της πολιτικής φιλοσοφίας του Χομπς

Σπύρος Τέγος

Κυριαρχία, φυσική κατάσταση και φύση του ανθρώπου στον Χομπς και τον Καρλ Σμιττ: παρατηρήσεις πάνω στην σμιττιανή ερμηνεία του Χομπς

Αλίκη Λαβράνου