Αξιολογικά

Τεύχος 15 (Μάιος 2006)

Περιεχόμενα

Σημείωμα της έκδοσης

Νεκρολογία (για τον Στέλιο Αλεξανδρόπουλο)

Η συγκρότηση και η ανάπτυξη των εννοιών στο επιχείρημα του φιλοσοφικού σχετικισμού

Στέφανος Δημητρίου

Οικονομία και πόλεμος στο εγελιανό έργο: προς μια εσωτερική ανασκευή του εγελιανού πολιτικού επιχειρήματος

Θωμάς Νουτσόπουλος

Τα Ηθικά Νικομάχεια στην πολιτική οικονομία: το πρόβλημα της αξίας

Νίκος Θεοχαράκης

Ανάμεσα στον λόγο και τη φύση. Παρατηρήσεις για την Καντιανή αντίληψη της ιστορίας

Andreas Arndt

Φυσιοκρατία και κανονιστικότητα στην επιστήμη του David Hume

Μαρία Πουρνάρη

Η εγελιανή ερμηνεία του Σωκρατικού φιλοσοφείν

Γιώργος Η. Ηλιόπουλος

Υπάρχει η έννοια του υπερβατολογικού στην αρχαία Ελληνική φιλοσοφία;

Ελένη Περδικούρη

Αισθητικές αξίες, ζητήματα θεωρίας στους H. Rickert και M. Scheler

Μάρκος Τσέτσος

Ο πραγματισμός και η κατασκευή της κοινωνικής πράξης. Μια κριτική προσέγγιση

Στέλιος Αλεξανδρόπουλος

Κράτος, δημοκρατία και εκπαίδευση στη σκέψη του E. Durkheim

Στάθης Μπάλιας

Hegel, Marx, Adorno: Δοκιμές μιας εισαγωγής στο διαλεκτικό σκέπτεσθαι

Κωνσταντίνος Ράντης

Κρίση και εφαρμογή: Η ηθική του διαλόγου στον Γιούργκεν Χάμπερμας και η πρόκληση του νεοαριστοτελισμού

Γκόλφω Μαγγίνη