______________________________________

______________________________________

 

Το Ίδρυμα Σάκη Kαράγιωργα ιδρύθηκε το 1989 με Προεδρικό Διάταγμα της 8 Ιουνίου 1989, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕK 457/12-6-1989/Β, ως κοινωφελές, προς τιμήν του εκλιπόντος το 1985 καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου Σάκη Kαράγιωργα.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η διεπιστημονική έρευνα θεμάτων που αφορούν στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική διάσταση του κράτους στους σύγχρονους κοινωνικούς σχηματισμούς που αποτέλεσαν αντικείμενο της επιστημονικής αναζήτησης και της διδασκαλίας του Σάκη Kαράγιωργα.

Ειδικότεροι στόχοι είναι η έρευνα της συγκρότησης των κρατικών λειτουργιών, του ρόλου του πολίτη στη σύγχρονη κοινωνία, των εξουσιαστικών δομών της κοινωνίας και της σχέσης τους με το κράτος, η ανάλυση των διαφόρων τρόπων άσκησης κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής με έμφαση στη δημοσιονομική πολιτική, καθώς και ο προσδιορισμός των επιδράσεών τους στη διανομή του εισοδήματος και του πλούτου.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________

__________________________________________________________

 

Ίδρυμα Σάκη Kαράγιωργα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
( Πτέρυγα Στασινοπούλου / 2os όροφος / Γραφείο 308 )
Λεωφόρος Συγγρού 136    TK  176 71 Καλλιθέα

τηλ./fax: 210 9201600,
e-mail: idrymask@gmail.com